Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 07:08

Đề cương ôn thi Liên thông ngành: Quản trị

Đánh giá bài viết
(1 Đánh giá)

Đề cương ôn thi liên thông ngành: Quản trị

Môn: Anh văn (Tải tại đây)
                     
Sample test

 

* Quản trị kinh doanh

 

Môn: Kinh tế vi mô (Tải tại đây)

 

Môn: Quản trị học (Tải tại đây)

 

* Quản trị nhân lực

 

Môn: Quản trị học (Tải tại đây)

 

Môn: Quản trị nhân lực (Tải tại đây)

 

* Quản trị văn phòng

 

Môn: Lý luận và thực tiễn công tác văn thư (Tải tại đây)

 

Môn: Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ (Tải tại đây)

 

Đọc 1353 lần
Tư vấn tuyển sinh