VB6: Em muốn xem điểm thi Liên thông thì phải làm thế nào?

GV: Ngay khi nhà trường thông báo đến bạn đã có kết quả thi, bạn có thể lên website của trường để xem kết quả theo đường link sau: http://tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/dang-ky-truc-tuyen/tra-cuu-diem-thi-lt.html

Đọc 224 lần
Tư vấn tuyển sinh