VB5: Em muốn lấy tài liệu về ôn tập thì phải làm thế nào?

GV: Hiện nay nhà trường đã đăng tải đầy đủ bộ tài liệu ôn tập thi VB2 trên website của trường. Bạn có thể lên website tải về qua đường link sau:
http://tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/de-cuong-on-thi-lien-thong.html

Đọc 280 lần
Tư vấn tuyển sinh