VB4: Em tốt nghiệp ngành ABC (vd: Quản trị văn phòng) đăng ký học ĐH bằng 2 qua ngành XYZ(vd: QTKD) thì có cần phải thi nữa không?

GV: Đối với các bạn đã tốt nghiệp đại học bằng thứ nhất hoặc đang học đại học hệ chính quy dài hạn tại Trường Đại học Đông Á đăng ký dự tuyển ngành học văn bằng thứ hai cùng nhóm ngành với ngành thứ nhất sẽ được miễn thi.

Đọc 132 lần

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Tư vấn tuyển sinh