VB4: Em tốt nghiệp ngành ABC (vd: Quản trị văn phòng) đăng ký học ĐH bằng 2 qua ngành XYZ(vd: QTKD) thì có cần phải thi nữa không?

GV: Đối với các bạn đã tốt nghiệp đại học bằng thứ nhất hoặc đang học đại học hệ chính quy dài hạn tại Trường Đại học Đông Á đăng ký dự tuyển ngành học văn bằng thứ hai cùng nhóm ngành với ngành thứ nhất sẽ được miễn thi.

Đọc 256 lần
Tư vấn tuyển sinh