VB3:Phương thức đào tạo của ĐH văn bằng 2 như thế nào?

GV: Hệ ĐH bằng 2 sẽ đào tạo theo hệ chính quy không tập trung; Thời gian học từ 17h45 đến 21h các ngày trong tuần. Thời gian đào tạo là 2 năm.

Đọc 302 lần
Tư vấn tuyển sinh