VB1: Em muốn học ĐH bằng 2 thì hình thức tuyển sinh như thế nào ạ?

GV: Hiện nay, để học ĐH bằng 2 trường có 2 hình thức tuyển sinh:
1. Thi Tuyển: Nhà trường tổ chức thi tuyển hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương (Tin học cơ bản và Tiếng Anh).
2. Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học bằng thứ nhất hoặc đang học đại học hệ chính quy dài hạn tại Trường Đại học Đông Á đăng ký dự tuyển ngành học văn bằng thứ hai cùng nhóm ngành với ngành thứ nhất sẽ được miễn thi.

Đọc 312 lần
Tư vấn tuyển sinh