TS3: Thưa thầy cho em hỏi: ngành gần để theo học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh thưa thầy?

GV: Ngành gần bao gồm: kinh tế và quản lý; tài chính ngân hàng; kinh tế phát triển; kinh tế du lịch; kinh tế dự án; kinh tế thủy sản; hệ thống thông tin kinh tế; kế toán; ngoại thương; kinh tế đối ngoại; kinh tế học; kinh tế xây dựng; kinh tế thương nghiệp; thống kê; quản lý công nghiệp…, phải học bổ sung 3 học phần sau:

1. Quản trị học (2 tín chỉ)
2. Quản trị marketing (2 tín chỉ)
3. Quản trị chiến lược(2 tín chỉ)

Đọc 10144 lần

6290 Nhận xét

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Tư vấn tuyển sinh