TS2: Thưa thầy cho em hỏi: Ngành đúng , ngành phù hợp để theo học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh thưa thầy?

GV: Ngành phù hợp gồm: ngành quản trị kinh doanh tổng hợp; quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị kinh doanh marketing; quản trị kinh doanh du lịch; quản trị nguồn nhân lực; quản trị dự án; quản trị doanh nghiệp; thương mại…

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh nhưng tốt nghiệp từ năm 2004 về trước, phải học bổ sung kiến thức 3 học phần tương tự như thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh

Đọc 364279 lần
Tư vấn tuyển sinh