TS1: Thưa thầy cho em hỏi: Môn thi tuyển và chương trình đào tạo thạc sĩ thưa thầy?

GV: 1- Môn thi tuyển:

- Môn cơ bản khối ngành: Kinh tế vi mô
- Môn chủ chốt ngành: Quản trị học
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh
(Thí sinh có thể đăng ký thi một trong các môn ngoại ngữ ngữ khác: Tiếng Nga, Pháp, Trung)
2- Chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm: 66 tín chỉ (TC), trong đó có 9 TC thuộc khối kiến thức chung, 57 TC thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành và 7 chuyên đề doanh nghiệp.
3-Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm

Đọc 6342 lần
Tư vấn tuyển sinh