LT5: Em tốt nghiệp ngành ABC (vd: Quản trị văn phòng) có thể liên thông qua ngành XYZ(vd: Kế toán) được không?

GV: Đối với các bạn Liên thông khác ngành hoặc Trái ngành, bạn vui lòng đem Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm chuyên ngành bạn đã tốt nghiệp CĐ/TCCN đến trực tiếp trường Đại học Đông Á. Cán bộ tuyển sinh sẽ phát cho bạn Đơn đăng ký học chuyển đổi, bổ sung. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và đưa thông tin của bạn đến trực tiếp văn phòng khoa đào tạo chuyên ngành bạn đăng ký học Liên thông theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh. Sau khi được sự chấp thuận của Khoa, cán bộ tuyển sinh sẽ tiếp nhận hồ sơ của bạn.

Đọc 350 lần
Tư vấn tuyển sinh