LT4: Phương thức đào tạo của liên thông bậc Trung cấp lên Đại học?

GV: Liên thông bậc TC-ĐH sẽ đào tạo theo hệ chính quy không tập trung. Các giờ học bắt đầu từ 17h45p đến 21h các ngày trong tuần, và chủ nhật sẽ học ban ngày. Thời gian đào tạo từ 2,5 năm.

Đọc 284 lần
Tư vấn tuyển sinh