LT3:Phương thức đào tạo của liên thông bậc Cao đẳng lên Đại học?

GV: Liên thông bậc CĐ-ĐH sẽ đào tạo theo hệ chính quy không tập trung. Các giờ học bắt đầu từ 17h45p đến 21h các ngày trong tuần, chủ nhật sẽ học ban ngày. Thời gian đào tạo từ 1,5 năm.

Đọc 381 lần
Tư vấn tuyển sinh