LT1: Em muốn học Liên thông thì hình thức tuyển sinh như thế nào ạ?

GV: Hiện nay, để học Liên thông trường có 2 hình thức tuyển sinh:

1. Thi tuyển theo đề thi riêng của trường tự ra và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành. Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bạn đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và lấy kết quả thi tốt nghiệp đăng ký xét tuyển vào hệ Liên thông. Tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành đào tạo liên thông phải cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng của hệ đào tạo chính quy. Điểm xét tuyển cao đẳng của thí sinh liên thông không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng tương ứng của thí sinh hệ chính quy.

Đọc 373 lần
Tư vấn tuyển sinh