Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thứ ba, 06 Tháng 6 2017 07:29

Hướng dẫn về chế độ ưu tiên theo đối tượng và khu vực trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

Năm 2017, chính sách ưu tiên đối tượng và khu vực trong tuyển sinh có một số điều chỉnh. Vì vậy, các thí sinh cần đọc kỹ quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy đã ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh sai sót khi làm thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. 

 

A. HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG:

 

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên

(Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

 

NHÓM ƯU TIÊN 1 (UT1)

 

Đối tượng 01

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số Việt Nam có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, các xã được công nhận bổ sung tại Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú tại xã KV1 trên 18 tháng (ở cùng với cha, mẹ, trừ trường hợp đặc biệt theo Luật Cư trú).

Đối tượng 02

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng  khen

Bản sao hợp lệ Quyết định đạt chiến sĩ thi đua hoặc quyết định cấp bằng khen của cơ quan có thẩm quyền

 

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên

(Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM ƯU TIÊN 1 (UT1)

- tiếp theo

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng 03

 Thương binh, bệnh binh và người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh”

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Thương binh/Bệnh binh/người được hưởng chính sách như thương binh

 

Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc từ 18 tháng trở lên

Bản sao hợp lệ Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó có nêu rõ thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc từ 18 tháng trở lên;

Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định

Bản sao hợp lệ Quyết định xuất ngũ. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày xét tuyển.

Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012

 

 

Bản sao hồ sơ theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng 04

Con Liệt sỹ

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ

Con Thương binh hoặc Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Thương binh hoặc Bệnh

Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ “Giấy chứng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học”.

 Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bảo sao hợp lệ Giấy chứng nhận Anh hùng LLVT, AHLĐ.

 

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên

(Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

 

 

 

 

NHÓM ƯU TIÊN 1 (UT1)

- tiếp theo

 

Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến

- Bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo quy định.

 

Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở LĐTB&XH.

Trường hợp chưa kịp làm thủ tục để được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định: phải cung cấp  đầy đủ hồ sơ được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ữu đãi người có công với cách mạng.

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM ƯU TIÊN 2 (UT2)

 

Đối tượng 05

Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học

Bản sao hợp lệ Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.

Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở KV1

Bản sao hợp lệ Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng 06

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc Đối tượng 01

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú.

 

Con Thương binh hoặc Bệnh binh hoặc Người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%

 • Bản sao hợp lệ Giấy Khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Thương binh, Bệnh binh; Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quyết định trợ cấp theo quy định.

 

Nhóm ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

Điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên

(Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM ƯU TIÊN 2 (UT2) –

tiếp theo

 

 

 

Đối tượng 06

Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

 • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận của Chủ tịch nước tặng huân, huy chương kháng chiến hoặc chiến thắng.

 

Con của người có công giúp đỡ cách mạng

 • Bản sao hợp lệ Giấy Khai sinh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quyết định trợ cấp theo quy định.

 

 

 

 

Đối tượng 07

 

 

 

Người khuyết tật nặng

-   Giấy   xác   nhận   khuyết   tật   nặng   của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp được quy định tại điều 6 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  ngày  28  tháng 12 năm 2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

 

Người lao động ưu tú

- Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS HCM

Ghi chú: Các giấy tờ trên chỉ cần nộp bản photocopy và mang theo bản chính để đối chiếu

 2. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN THEO KHU VỰC

 

Đối tượng ưu tiên

Nội dung (Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KHU VỰC THEO 3 NĂM HỌC THPT

 

 

 

Khu vực 1 (KV1)

Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013,  các xã được công nhận bổ sung tại Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt

 

 

Bản sao hợp lệ Học bạ trung học phổ thông

 

Đối tượng ưu tiên

Nội dung (Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn    2013-2015 được

quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh,  bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Khu vực 2NT (KV2-NT)

Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

Bản sao hợp lệ Học bạ trung học phổ thông

 

Khu vực 2 (KV2)

Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

 

Bản sao hợp lệ Học bạ trung học phổ thông

Khu vực 3 (KV3)

Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.

Bản sao hợp lệ Học bạ trung học phổ thông

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG  CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KHU VỰC THEO HỘ KHẨU

 

 

 

 

 

Theo hộ khẩu thường trú

Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; các trường, lớp dự bị ĐH;

Bản sao công chứng Học bạ trung học phổ thông

Học sinh  có hộ  khẩu thường trú (trong thời  gian học THPT hoặc    trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;  các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-

 

 

 • Bản sao hợp lệ Học bạ trung học phổ thông;
 • Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú.

 

Đối tượng ưu tiên

Nội dung (Trích Quy chế tuyển sinh)

Các minh chứng cần phải có

 

2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ

tướng Chính phủ, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT hoặc trung cấp tại các địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên

 

Ghi chú: Các giấy tờ trên chỉ cần nộp bản photocopy và mang theo bản chính để đối chiếu

THAM KHẢO: Danh mục ưu tiên khu vực tuyển sinh năm 2017

 B. HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

 1. Đối tượng: Chỉ các thí sinh bị sai lệch thông tin về chế độ ưu tiên (Ưu tiên đối tượng và Ưu tiên khu vực) trong hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia (thông tin chế độ ưu tiên ghi trên Giấy chứng nhận kết quả thi) so với chế độ ưu tiên mà mình được hưởng mới thực hiện việc sửa đổi này.
 2. Phương thức sửa đổi: Thí sinh có nguyện vọng sửa đổi chế độ ưu tiên phải điền vào Phiếu đăng ký xét tuyển (mục Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia) và bắt buộc phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện  (đăng ký xét tuyển trực tuyến không hỗ trợ việc sửa đổi chế độ ưu tiên).
 3. Minh chứng nộp kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển để xác nhận việc hưởng chế độ ưu tiên: như hướng dẫn nêu trên

  Nguồn: Bộ GD-ĐT, Tổng hợp: UDA

  Tổng hợp thông tin tuyển sinh Đại học - Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

   

Đọc 3231 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh