Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Văn bằng 2 - Ngắn hạn - VLVH

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 17-18/06/2017

Chi tiết

LỊCH ÔN THI ĐẠI HỌC BẰNG 2 ĐỢT THÁNG 06/2017

Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 08/06/2017

Tổ chức ôn thi: 03 – 14/06/2017

Ngày thi tuyển: 18/06/2017

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á liên kết với trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh Đại học Luật (hệ vừa làm vừa học) đợt 2 năm 2016 như sau:

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình Đại học Bằng thứ hai hệ chính quy năm 2016 như sau:

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh