Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Văn bằng 2 - Ngắn hạn - VLVH

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 04/10/2017

Tổ chức ôn thi: 23/09 – 04/10/2017

Ngày thi tuyển: 07-08/10/2017

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 09/08/2017

Tổ chức ôn thi: 29/07 – 09/08/2017

Ngày thi tuyển: 13/08/2017

Chi tiết

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 17-18/06/2017

Chi tiết

LỊCH ÔN THI ĐẠI HỌC BẰNG 2 ĐỢT THÁNG 06/2017

Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 08/06/2017

Tổ chức ôn thi: 03 – 14/06/2017

Ngày thi tuyển: 18/06/2017

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh