Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Văn bằng 2 - Ngắn hạn - VLVH

LỊCH THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 07-08/10/2017

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 hệ chính quy - đợt tháng 12/2017 như sau:

Chi tiết

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 12-13/08/2017

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 04/10/2017

Tổ chức ôn thi: 23/09 – 04/10/2017

Ngày thi tuyển: 07-08/10/2017

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 09/08/2017

Tổ chức ôn thi: 29/07 – 09/08/2017

Ngày thi tuyển: 13/08/2017

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh