Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Văn bằng 2 - Ngắn hạn - VLVH

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 10/04/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 04/04/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/04/2018

Chi tiết

 Căn cứ hợp đồng hợp tác 201709-APTIS-ĐH DONGA ngày 27/10/2017; giữa Hội đồng Anh (HĐA) và Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á thông báo tổ chức thi IELTS năm 2018 như sau:

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 – Đợt Tháng 12 năm 2017 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 16&17.12.2017. Nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, nhà trường thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh.

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 hệ chính quy - đợt tháng 12/2017 như sau:

Chi tiết

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 12-13/08/2017

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh