Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh sau Đại học

Trường Đại học Đông Á thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2018, cụ thể như sau:

Chi tiết

Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) liên kết với ĐH Benedictine, Hoa Kỳ theo quyết định số 351/QĐ-BGDĐT ngày 6/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Đông Á và Đại học Benedictine, Hoa Kỳ thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ MBA từ 2017.

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH HỌC ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1/2017

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

  • Thời gian nộp hồ sơ : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2017
  • Tổ chức ôn thi : Ngày 12/04 - 16/04/2017            
  • Ngày thi tuyển : Ngày 20 & 21/05/2017
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2 - Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH - Chỉ tiêu : 50

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

  • Thời gian nộp hồ sơ      : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/09/2016
  • Tổ chức ôn thi                 :               06/09  -   15/09/2016
  • Nhận giấy báo dự thi     :                          16/09/2016
  • Ngày thi tuyển                 :                17  -  18/09/2016
Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh