Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh sau Đại học

THÔNG BÁO LỊCH HỌC ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1/2017

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

  • Thời gian nộp hồ sơ : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2017
  • Tổ chức ôn thi : Ngày 12/04 - 16/04/2017            
  • Ngày thi tuyển : Ngày 20 & 21/05/2017
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2 - Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH - Chỉ tiêu : 50

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

  • Thời gian nộp hồ sơ      : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/09/2016
  • Tổ chức ôn thi                 :               06/09  -   15/09/2016
  • Nhận giấy báo dự thi     :                          16/09/2016
  • Ngày thi tuyển                 :                17  -  18/09/2016
Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh