Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh sau Đại học

Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo kết quả thi tuyển sinh đợt thi 13,14/01/2018 như sau:

Chi tiết

Nhận hồ sơ: Trước 06/04/2018

Lịch ôn thi: 07/04/2018 - 18/04/2018

Lịch thi: 21-22/04/2018

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Cao học sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 6 & 7/1/2018

Chi tiết

Nhằm đảm bảo kiến thức dự thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cho các thí sinh, HĐTS trường Đại học Đông Á cập nhật nội dung ôn tập như sau:

Chi tiết

Nhận hồ sơ: Trước 25/12/2017
Lịch ôn thi: 18/12/2017
Lịch thi: 6-7/1/2018

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh