Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sau Đại học

Áp dụng cho đợt thi tuyển sinh ngày 01-02/12/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ: Trước 03/11/2018

Lịch ôn thi:  Từ 03/11/2018 - 18/11/2018

Lịch thi: 24 - 25/11/2018

Chi tiết

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI

Kỳ thi tuyển sinh đào tạo sau đại học, ngành Quản trị kinh doanh 

Khóa thi ngày 25 - 26/08/2018

Chi tiết

LỊCH ÔN TẬP ÁP DỤNG KHÓA THI THÁNG 8/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ: Trước 05/08/2018

Lịch ôn thi:  Từ 28/7/2018

Lịch thi: 25 - 26/8/2018

Chi tiết

Nhằm đảm bảo kiến thức dự thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cho các thí sinh, HĐTS trường Đại học Đông Á cập nhật nội dung ôn tập như sau:

Chi tiết

Nhận hồ sơ: Trước 25/12/2017
Lịch ôn thi: 18/12/2017
Lịch thi: 6-7/1/2018

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2018, cụ thể như sau:

Chi tiết

Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) liên kết với ĐH Benedictine, Hoa Kỳ theo quyết định số 351/QĐ-BGDĐT ngày 6/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Đông Á và Đại học Benedictine, Hoa Kỳ thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ MBA từ 2017.

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh