Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thứ năm, 12 Tháng 4 2018 08:18

Thông báo lịch thi ĐH liên thông từ TCCN, CĐ lên ĐH & ĐH Bằng 2 tháng 4/2018

Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 14-15/04/2018

Hội đồng Tuyển sinh thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 2-2018 như sau:

 Thời gian: Cả ngày thứ 7 (14/04/2018) và sáng chủ nhật 15/04/2018

  • Buổi sáng: 7h00 - 14/04  Môn cơ sở ngành
  • Buổi chiều: 13h00 - 14/04  Môn chuyên ngành
  • Buổi sáng: 7h00 - 15/04 Môn Anh văn

Địa điểm: Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng.

 ** Thí sinh nhận thẻ dự thi vào ngày 12/04/2018 - giờ hành chính, tại phòng Tuyển sinh 204

Chi tiết các phòng thi như sau:

LỊCH THI TUYỂN SINH

TCCN LÊN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 14/04/2018

410

Máy điện

13h00 Ngày14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

2

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/04/2018

404

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

3

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/04/2018

403

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

4

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/04/2018

414

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

6

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Quản trị học

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

7

Quản trị văn phòng

Lý luận và TT công tác VT

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Lý luận và TT công tác LT

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

 

LỊCH THI TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 14/04/2018

410

Máy điện

13h00 Ngày14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

2

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 14/04/2018

404

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

3

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/04/2018

404

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

4

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/04/2018

404

Thi công cầu đường

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

5

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/04/2018

402

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

6

Kế toán

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

7

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Quản trị học

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

8

Quản trị văn phòng

Lý luận và TT công tác VT

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Lý luận và TT công tác LT

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

Phòng Thi

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 14/04/2018

410

Máy điện

13h00 Ngày14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH

TCCN LÊN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Quản trị văn phòng

Lý luận và TT công tác VT

7h00 Ngày 14/04/2018

412

Lý luận và TT công tác LT

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày  15/04/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 HỆ CHÍNH QUY

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

Phòng Thi

1

Công nghệ KT Điện

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/04/2018

404

Anh văn

7h00 Ngày 15/04/2018

2

Công nghệ KT Xây dựng

+ Xây dựng DD&CN

+ Xây dựng cầu đường

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/04/2018

3

Quản trị kinh doanh

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/04/2018

4

Kế toán

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/04/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/04/2018

 

Đọc 1996 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh