Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 07:27

Lịch thi tuyển sinh ĐH liên thông từ TCCN lên ĐH tháng 4/2017

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 15-16/04/2017

 

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

13h30 Ngày 15/04/2017

505

11

Máy điện

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

2

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 15/04/2017

511

29

Điều dưỡng đa khoa

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

3

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 15/04/2017

510

 

Điều dưỡng sản phụ khoa

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

4

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

13h30 Ngày 15/04/2017

505

11

Kế toán tài chính

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

5

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

13h30 Ngày 15/04/2017

509

3

Quản trị học

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

6

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 15/04/2017

507

7

Kỹ thuật thi công

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

7

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 15/04/2017

507

1

Thi công cầu đường

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

8

Quản trị văn phòng

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

13h30 Ngày 15/04/2017

509

4

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

7h30 Ngày 16/04/2017

Anh văn

13h30 Ngày 16/04/2017

 

 

Đọc 262 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh