Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 10:06

Lịch thi tuyển sinh ĐH liên thông từ TCCN, CĐ lên ĐH Đợt tháng 08/2017

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, TCCN LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 12-13/08/2017

 I. LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐH

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

13h30 Ngày 12/08/2017

509

 

Máy điện

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

2

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 12/08/2017

514

 

Điều dưỡng đa khoa

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

3

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 12/08/2017

514

 

Điều dưỡng sản phụ khoa

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

4

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

13h30 Ngày 12/08/2017

512

 

Kế toán tài chính

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

5

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

13h30 Ngày 12/08/2017

510

 

Quản trị học

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

6

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 12/08/2017

508

 

Kỹ thuật thi công

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

7

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 12/08/2017

508

 

Thi công cầu đường

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

8

Quản trị văn phòng

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

13h30 Ngày 12/08/2017

510

 

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

9

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

13h30 Ngày 12/08/2017

509

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

 

II. LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

13h30 Ngày 12/08/2017

509

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

2

Công nghệ KT Điện:

 + Điện – Điện tử

 + Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

13h30 Ngày 12/08/2017

509

 

Máy điện

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

3

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

13h30 Ngày 12/08/2017

512

 

Kế toán tài chính

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

4

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

13h30 Ngày 12/08/2017

510

 

Quản trị học

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

5

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

13h30 Ngày 12/08/2017

510

 

Quản trị học

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

6

Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ văn

 thư

13h30 Ngày 12/08/2017

510

 

Nghiệp vụ lưu

 trữ

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

7

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 12/08/2017

511

 

Điều dưỡng đa khoa

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

8

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 12/08/2017

508

 

Thi công cầu đường

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

9

Xây dựng CN & DD

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 12/08/2017

508

 

Kỹ thuật thi công

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

 

III. LIÊN THÔNG ĐH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 12/08/2017

511

 

Điều dưỡng đa khoa

7h30 Ngày 13/08/2017

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

 2

Xây dựng CN & DD

Cơ học kết cấu

13h30 Ngày 12/08/2017

 

508

 

Kỹ thuật thi công

7h30 Ngày 13/08/2017

 

Anh văn

13h30 Ngày 13/08/2017

 

Đọc 1385 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh