Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 06:49

Lịch ôn thi Liên thông TCCN, CĐ lên ĐH năm 2017 - Đợt tháng 06/2017

Đánh giá bài viết
(3 Đánh giá)

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ĐH ĐỢT THÁNG 06/2017

Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

TT Ngành/Chuyên ngành Môn học Buổi Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Tất cả các ngành
  - Cao đẳng liên thông Đại học
  - Đại học vừa học vừa làm
  - Văn bằng 2
Anh văn Tối 05/06/2017 401 Lê Thị Huỳnh Lộc
Tối 07/06/2017 401 Lê Thị Huỳnh Lộc
2 Tất cả các ngành
  - TCCN liên thông đại học
Anh văn Tối 06/06/2017 402 Nguyễn Thị Minh Thư
Tối 07/06/2017 402 Nguyễn Thị Minh Thư
II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)
1 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu Sáng 11/06/2017 113 Lương Nguyễn Hoàng Phương
Chiều 11/06/2017 113
Kỹ thuật thi công Tối 12/06/2017 115 Nguyễn Anh Vũ
Tối 13/06/2017 115
2 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu Sáng 11/06/2017 113 Lương Nguyễn Hoàng Phương
Chiều 11/06/2017 113
Thi công cầu đường Tối 13/06/2017 116 Lương Vĩnh Phú
Tối 12/06/2017 116 Trần Ngọc Thành
3 Kế toán Nguyên lý kế toán Tối 12/06/2017 117 Lê Thị Lệ Huyền
Tối 13/06/2017 117
Kế toán tài chính Tối 08/06/2017 115 Nguyễn Thị Phương Thảo
Tối 09/06/2017 115
4 Công nghệ KT Điện
 - Điện tự động
 - Điện tử
Lý thuyết mạch điện Sáng 11/06/2017 714 Đinh Hoàng Cẩm Lệ
Chiều 11/06/2017 714
Máy điện Tối 12/06/2017 714 Đỗ Hoàng Ngân Mi
Tối 13/06/2017 714
5 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô Sáng 11/06/2017 115 Phạm Thị Thu Ba
Chiều 11/06/2017 115
Quản trị học Tối 09/06/2017 119 Trịnh Đình Hậu
Tối 10/06/2017 119
6 Quản trị nguồn nhân lực Quản trị học Tối 09/06/2017 119 Trịnh Đình Hậu
Tối 10/06/2017 119
7 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư Tối 12/06/2017 118 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Tối 13/06/2017 118
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Tối 08/06/2017 118 Nguyễn Thị Thanh Linh
Tối 09/06/2017 118
8 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Tối 12/06/2017 707 Nguyễn Quốc Vương
Tối 13/06/2017 707
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tối 08/06/2017 707 Hồ Đức Lĩnh
Tối 09/06/2017 707
9 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản Tối 08/06/2017 402 Lê Văn Tình
Tối 09/06/2017 402
Điều dưỡng đa khoa Tối 10/06/2017 402 Lê Văn Tình
Tối 12/06/2017 402
10 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản Tối 08/06/2017 402 Lê Văn Tình
Tối 09/06/2017 402
Điều dưỡng sản phụ khoa Tối 13/06/2017   315 Nguyễn Thị Thanh Hồng
Tối  14/06/2017   322
11 Tin học căn bản
  - Văn bằng 2  các ngành XDDD, XDCĐ, Kế toán
Tin học căn bản Tối 08/06/2017 101 Nguyễn Quốc Vương
Tối 09/06/2017 101

 

Đọc 2207 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh