Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thứ bảy, 08 Tháng 4 2017 05:53

Lịch ôn thi Liên thông TC, CĐ lên ĐH 2017 - Đợt 1

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Lịch ôn thi Liên thông TC, CĐ lên ĐH 2017 - Đợt 1

 

Stt

Ngành/Chuyên ngành

Môn học

Buổi

Ngày

Phòng

Giáo viên giảng dạy

  1. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN

1

Tất cả các ngành

Anh văn

Tối

30/03/2017

402

Lê Thị Huỳnh Lộc

Tối

31/03/2017

402

Nguyễn Thị Minh Thư

Tối

01/04/2017

401

Trần Thị Phước Trang

  1. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)

1

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

Sáng

09/04/2017

403

Đinh Ngọc Hiếu

Chiều

09/04/2017

403

Kỹ thuật thi công

Tối

05/04/2017

313

Nguyễn Anh Vũ

Tối

08/04/2017

313

2

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

Sáng

09/04/2017

403

Đinh Ngọc Hiếu

Chiều

09/04/2017

403

Thi công cầu đường

Sáng

02/04/2017

403

Trần Ngọc Thành

Tối

05/04/2017

119

Lương Vĩnh Phú

3

Kế toán

Nguyên lý kế toán

Tối

03/04/2017

118

Lê Thị Lệ Huyền

Tối

04/04/2017

118

Kế toán tài chính

Sáng

09/04/2017

118

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chiều

09/04/2017

118

4

Công nghệ KT Điện
- Điện tự động
- Điện tử

Lý thuyết mạch điện

Sáng

09/04/2017

701

Đinh Hoàng Cẩm Lệ

Chiều

09/04/2017

701

Máy điện

Tối

03/04/2017

701

Đỗ Hoàng Ngân Mi

Tối

05/04/2017

701

5

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

Tối

03/04/2017

322

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tối

05/04/2017

322

Quản trị học

Tối

10/04/2017

116

Lê Thị Kim Tuyết

Tối

11/04/2017

116

6

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

Tối

10/04/2017

116

Lê Thị Kim Tuyết

Tối

11/04/2017

116

Quản trị nhân lực

Sáng

09/04/2017

404

Nguyễn Hải Nam

Chiều

09/04/2017

404

7

Quản trị văn phòng

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

Tối

11/04/2017

118

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Tối

12/04/2017

118

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

Tối

03/04/2017

118

Nguyễn Thị Thanh Linh

Tối

08/04/2017

118

8

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

Sáng

01/04/2017

118

Nguyễn Quốc Vương

Chiều

01/04/2017

118

9

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

Tối

10/04/2017

509

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tối

11/04/2017

509

Điều dưỡng đa khoa

Sáng

08/04/2017

509

Lê Văn Tình

Chiều

08/04/2017

509

10

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

Tối

10/04/2017

509

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tối

11/04/2017

509

Điều dưỡng sản phụ khoa

Tối

05/04/2017

509

Trần Thị Kim Dung

Tối

07/04/2017

509

* Thời gian học:

 - Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00;

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00;

- Buổi tối từ 17h45 đến 21h15;

Đọc 236 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh