Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thứ bảy, 29 Tháng 7 2017 02:54

Lịch ôn thi ĐH Liên thông từ TCCN, CĐ lên ĐH đợt tháng 8/2017

Đánh giá bài viết
(7 Đánh giá)

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ĐH ĐỢT THÁNG 08/2017

Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

 

TT Ngành/Chuyên ngành Môn học Buổi Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
1 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu Tối 07/08/2017 119 Lương Nguyễn Hoàng Phương
Tối 08/08/2017 119
Kỹ thuật thi công Tối 09/08/2017 119 Nguyễn Anh Vũ
Tối 10/08/2017 119
2 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu Tối 07/08/2017 119 Lương Nguyễn Hoàng Phương
Tối 08/08/2017 119
Thi công cầu đường Tối 09/08/2017 118 Trần Ngọc Thành
Tối 10/08/2017 118 Lương Vĩnh Phú
3 Kế toán Nguyên lý kế toán Tối 07/08/2017 117 Lê Thị Lệ Huyền
Tối 08/08/2017 117
Kế toán tài chính Tối 10/08/2017 117 Nguyễn Thị Phương Thảo
Tối 11/08/2017 117
4 Công nghệ KT Điện
 - Điện tự động
 - Điện tử
Lý thuyết mạch điện Tối 07/08/2017 116 Đinh Hoàng Cẩm Lệ
Tối 08/08/2017 116
Máy điện Tối 10/08/2017 116 Đỗ Hoàng Ngân Mi
Tối 11/08/2017 116
5 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô Tối 07/08/2017 407 Phạm Thị Thu Ba
Tối 08/08/2017 407
Quản trị học Tối 09/08/2017 407 Trịnh Đình Hậu
Tối 10/08/2017 407
6 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư Tối 07/08/2017 115 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Tối 08/08/2017 115
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Tối 09/08/2017 115 Nguyễn Thị Thanh Linh
Tối 10/08/2017 115
7 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Sáng 06/08/2017 707 Nguyễn Quốc Vương
Chiều 06/08/2017 707
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tối 10/08/2017 707 Hồ Đức Lĩnh
Tối 11/08/2017 707
8 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản Tối 07/08/2017 514 Nguyễn Thị Kim Cúc
Tối 08/08/2017 514
Điều dưỡng đa khoa Tối 10/08/2017 514 Lê Văn Tình
Tối 11/08/2017 514
9 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản Tối 07/08/2017 514 Nguyễn Thị Kim Cúc
Tối 08/08/2017 514
Điều dưỡng sản phụ khoa Tối 09/08/2017 512 Nguyễn Thị Xuân
Tối 10/08/2017 512
Đọc 2401 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh