Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Hội đồng Tuyển sinh thông báo kết quả thi liên thông - văn bằng 2 - đợt thi tháng 1/2018:

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 10/04/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 04/04/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/04/2018

Chi tiết

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 13-14/01/2018

Chi tiết

Hội đồng Tuyển sinh thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh Liên thông - Văn bằng 2 đợt Tháng 1/2018 như sau:

--------

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 13 & 14/1/2018

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh