Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 30/12/2017

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 18/12/2017

Ngày thi tuyển: 13 - 14/01/2018

Chi tiết

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ĐH ĐỢT THÁNG 10/2017

Áp dụng đối với khóa thi ngày 7/10 và ngày 8/10/2017

Chi tiết

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi ĐH liên thông đợt tháng 06/2017.

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh