Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Lịch ôn thi Liên thông TC, CĐ lên ĐH 2017 - Đợt 1

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN có chuyên ngành cùng với ngành dự tuyển hoặc gần với ngành dự tuyển, trái ngành dự tuyển (học thêm chương trình chuyển đổi theo quy định của Nhà trường).

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI, THI TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

TT Thủ tục/ Thời gian
Đợt 1/2016
 
1 Nhận hồ sơ dự thi Trước 08/04/2017  
2 Tổ chức ôn thi 27/03 đến 12/04/2017  
3 Nhận giấy báo dự thi 12/04/2017  
4 Ngày thi tuyển 15 - 16/04/2017  
5 Ngày nhập học 27 - 28/04/2017  
Chi tiết

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN có chuyên ngành cùng với ngành dự tuyển hoặc gần với ngành dự tuyển, trái ngành dự tuyển (học thêm chương trình chuyển đổi theo quy định của Nhà trường).

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh