Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 17-18/06/2017

Chi tiết

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ĐH ĐỢT THÁNG 06/2017

Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

Chi tiết

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi ĐH liên thông đợt tháng 06/2017.

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 09/08/2017

Tổ chức ôn thi: 29/7 – 09/08/2017

Ngày thi tuyển: 12 - 13/08/2017

Chi tiết

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 15-16/04/2017

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh