Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 14-15/04/2018

Hội đồng Tuyển sinh thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 2-2018 như sau:

Chi tiết

Áp dụng đối với khóa thi ngày 14/04 và 15/04/2018

Chi tiết

Hội đồng Tuyển sinh thông báo kết quả thi liên thông - văn bằng 2 - đợt thi tháng 1/2018:

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 10/04/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 04/04/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/04/2018

Chi tiết

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 13-14/01/2018

Chi tiết

Hội đồng Tuyển sinh thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh Liên thông - Văn bằng 2 đợt Tháng 1/2018 như sau:

--------

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 13 & 14/1/2018

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 – Đợt Tháng 12 năm 2017 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 6&7.01.2017. Nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, nhà trường thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí.

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh