Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Áp dụng cho khóa thi ĐHLT - VB2 - VHVL đợt thi ngày 14-15/4/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 12/06/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 07/06/2018

Ngày thi tuyển: 16-17/06/2018

Chi tiết

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 14-15/04/2018

Hội đồng Tuyển sinh thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 2-2018 như sau:

Chi tiết

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 14-15/04/2018

Hội đồng Tuyển sinh thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 2-2018 như sau:

Chi tiết

Áp dụng đối với khóa thi ngày 14/04 và 15/04/2018

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh