Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG ĐỢT THÁNG 10/2017

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 12/12/2017

Tổ chức ôn thi: 27/11 – 12/12/2017

Ngày thi tuyển: 16 - 17/12/2017

Chi tiết

Phòng Tuyển sinh thông báo Lịch thi: Chiều Thứ 7 (7/10) và cả ngày chủ nhật (8/10/2017)

Chi tiết

 Phòng Tuyển sinh thông báo Lịch thi: Chiều Thứ 7 (7/10) và cả ngày chủ nhật (8/10/2017)

Chi tiết

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ĐH ĐỢT THÁNG 10/2017

Áp dụng đối với khóa thi ngày 7/10 và ngày 8/10/2017

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh