Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 20/08/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 13/08/2018

Ngày thi tuyển: 25-26/08/2018

Chi tiết

Áp dụng đối với khóa thi ngày 14 và 15/07/2018

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 – Đợt Tháng 6 năm 2018 sẽ thay đổi thời gian đợt thi sang tháng 7/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 07/07/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 02/07/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/07/2018

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh