Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông

Vui lòng cập nhật thông tin lịch ôn tập tại link sau

TẠI ĐÂY Donga.edu.vn/tuyensinh

 

Chi tiết

Kính gửi: Quý học viên,

Theo thông báo từ HĐTS Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và VB2 – Đợt Tháng 11 năm 2018 sẽ thay đổi thời gian đợt thi lùi 1 tuần

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 25/11/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 18/11/2018

Ngày thi tuyển: 01-02/12/2018

Chi tiết

 Áp dụng đối với khóa thi ngày 22 và 23/09/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 18/09/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 10/09/2018

Ngày thi tuyển: 22-23/09/2018

Chi tiết

Áp dụng đối với khóa thi ngày 14 và 15/07/2018

Chi tiết

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 – Đợt Tháng 6 năm 2018 sẽ thay đổi thời gian đợt thi sang tháng 7/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 07/07/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 02/07/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/07/2018

Chi tiết

Áp dụng cho đợt thi tuyển ngày 14-15/04/2018

Hội đồng Tuyển sinh thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 2-2018 như sau:

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh