Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh và công bố điểm sàn xét tuyển các khối ngành Đại học chính qui năm 2018 như sau:

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh