Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và Văn bằng 2 – Đợt Tháng 12 năm 2017 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 6&7.01.2017. Nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, nhà trường thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí.

Chi tiết
Tư vấn tuyển sinh