Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh 2017

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình Đại học Bằng thứ hai hệ chính quy năm 2016 như sau:

Chi tiết
Tư vấn tuyển sinh