Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh và công bố điểm sàn xét tuyển ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học hệ Đại học chính qui năm 2018 như sau:

Chi tiết
Tư vấn tuyển sinh