Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

1.   Mục tiêu đào tạo 

 • Biết tìm hiểu thông tin và phân tích ảnh hưởng của hoạt động kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới lên sự phát triển của ngành và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản trị doanh nghiệp:
  • Vận dụng tốt các kỹ năng cơ bản của quản trị bao gồm xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và đánh giá kết quả, áp dụng cho các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp: Sản xuất, nhân sự, tài chính, marketing.
  • Phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành và quy mô: mức độ cạnh tranh, tiềm năng phát triển, mức độ rủi ro.
  • Phát hiện, phân tích và tìm giải pháp và có sáng kiến cho các vấn đề nảy sinh trong tác nghiệp kinh doanh: bán hàng, chiêu thị, quản lý khách hàng, vận hành, sản xuất, nhân sự.
  • Kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc hiệu quả: phân công nhiệm vụ, giám sát, khích lệ, giải quyết xung đột.
  • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể.
  • Có kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giải quyết xung đột và đạo đức trong kinh doanh để trở thành nhà quản trị.
 • Khởi sự kinh doanh và marketing:
  • Thực hiện tốt các bước khởi sự doanh nghiệp: xác định ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, đánh giá cơ hội kinh doanh.
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh: soạn thảo kế hoạch, thẩm định, gọi vốn đầu tư, thủ tục thành lập, phát triển cơ sơ kinh doanh.
  • Kỹ năng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về marketing như bán hàng, chiêu thị, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường.
  • Khả năng tổ chức điều hành các bộ phận như: bán lẻ, quan hệ khách hàng, truyền thông cổ động, quảng cáo.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên QTKD tham gia kiến tập tại trạm dừng chân MeKong - Hải Vân

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý cấp trung của doanh nghiệp.
 • Chuyên viên marketing, bán hàng, nghiên cứu thị trường và triển khai hoạt động marketing và bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Người khởi sự kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc xây dựng hệ thống.
 • Quản lý cấp trung, điều hành các bộ phận như marketing, kết toán tài chính, sản xuất, nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Chủ cơ sở kinh doanh qui mô vừa và nhỏ.
 • Tư vấn phát triển doanh nghiệp.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
    Kinh tế vi mô  
  Nguyên lý kế toán
  Kinh tế vĩ mô
  Marketing căn bản
  Quản trị học
  Luật kinh tế
  Kinh tế lượng
  Quản trị tài chính
  Kế toán quản trị
  Quản trị nguồn nhân lực
  Đề án 1: Phân tích thực trạng DN
  Khởi sự KD
  Giao tiếp trong KD
  Quản trị quan hệ KH
  Nghiên cứu marketing
  Quản trị marketing
  Quản trị bán hàng
  Quản trị vận hành
  Đề án 2: Nghiên cứu và lập KH marketing
  Quản trị dự án
  Quản trị chuỗi cung ứng
  Đề án 3: Lập kế hoạch KD
  Quản trị chiến lược
  Quản trị KD quốc tế
  Hành vi tổ chức
Tư vấn tuyển sinh