Liên hệ Trường Đại học Đông Á

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

ĐT: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332

Website: www.donga.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban tư vấn tuyển sinh

TT

Đơn vị

Cán bộ tư vấn

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

Facebook

1

Phòng tuyển

sinh

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Trưởng Phòng

0901.955.855
0989.500.668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Trần Tuấn

Tổ trưởng liên thông

0913.498.067

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Thị Công

Cán bộ tuyển sinh

0904.546.300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Khoa CNKT Điện-Điện tử
Điện thoại: 0236.3828.559

Nguyễn Lê Hoàng

Trưởng Khoa

0983.743.721

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Lê Viết Vĩnh

Phó Khoa

0903.522.967

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Hữu Thị Vân

Giáo vụ

0905.811.077

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Khoa Ngoại ngữ
Điện thoại: 0236.3828.554

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng Khoa

0973.112.207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Nguyễn Thị Tú Ngân

Giáo vụ

01287544568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Khoa Tài chính - Kế toán
Điện thoại: 0236.3828.552

Trương Văn Trí

Phó Khoa

0934.001.336

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Phạm Thị Nhung

Tổ trưởng bộ môn

01669.152.383

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Thanh Diên

Giáo vụ

0904.578.279

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Khoa CNKT Xây dựng
Điện thoại: 0236.3828.557

Nguyễn Văn Minh

Trưởng khoa

0906.884.266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Lương Vĩnh Phú

Phó khoa

0905.300.022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Anh Vũ

Phó khoa

0988.030.392

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lương Nguyễn Hoàng Phương

Phó khoa

0935.430.180

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đào Bùi Đoan Trinh

Giáo vụ

0989.248.507

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Khoa Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0236.3828.556

Đỗ Văn Tuấn

Trưởng khoa

0914.309.633

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Nguyễn Quốc Vương

Phó khoa

0935.668.219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trương Thị Hoài An

Giáo vụ

0916.547.579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Khoa Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0236.3221.124

Bùi Văn Viễn

Trưởng khoa

0908.960.123

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Phạm Thị Tâm

Phó khoa

01229.429.846

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó khoa

0914.010.444 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Bích Hằng

Giáo vụ

0983.290.584

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn

Đặng Thị Kim Thoa

Tổ trưởng bộ môn

0975.443.788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Nguyễn Hà Kim Dung

Giảng viên

0905.097.957

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Khoa Điều dưỡng
Điện thoại: 0236.3826.551

Trần Thị Minh Diễm

Trưởng Khoa

0965.655.657

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Đặng Ngọc Lực

Phó Khoa thường trực

0905.143.267 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Kim Cúc

Phó khoa (phụ trách TH)

0905.145.799

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó khoa (phụ trách QHQT)

0905.111.533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Hiếu

Giáo vụ

0905.278.158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Khoa CN Thực phẩm - Sinh học
Điện thoại: 0236.3828.558

Lê Thị Liên Thanh

Trưởng Khoa

0913.453.555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem tại đây

Hà Cẩm Thu

Giảng viên

0905.596.877

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh