Liên hệ Trường Đại học Đông Á

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

ĐT: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332

Website: www.donga.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban tư vấn tuyển sinh

TT Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail
1

Phòng tuyển sinh

ĐT: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332

Facebook

Ngô Thế Anh Tuấn 0901.955.855
0989.500.668
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Tuấn 0913.498.067 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thị Công 0904.546.300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

Khoa CNKT Điện - Điện tử

ĐT: 0236.3828.559

Facebook

Nguyễn Lê Hoàng 0983.743.721 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Viết Vĩnh 0903.522.967 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hữu Thị Vân 0905.811.077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3

Khoa Ngoại ngữ

ĐT: 0236.3828.554

Facebook

Nguyễn Ngọc Hà 0973.112.207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Tú Ngân 01287544568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Sinh 0988.652.382 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4

Khoa Tài chính - Kế toán

ĐT: 0236.3828.552

Facebook

Trương Văn Trí 0934.001.336 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Nhung 01669.152.383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà Thanh Diên 0904.578.279 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

Khoa CNKT Xây dựng

ĐT: 0236.3828.557

Facebook

Nguyễn Văn Minh 0906.884.266 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lương Vĩnh Phú 0905.300.022 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Anh Vũ 0988.030.392 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lương Nguyễn Hoàng Phương 0935.430.180 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đào Bùi Đoan Trinh 0989.248.507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6

Khoa Công nghệ thông tin

ĐT: 0236.3828.556

Facebook

Đỗ Văn Tuấn 0914.309.633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quốc Vương 0935.668.219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Thị Hoài An 0916.547.579 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7

Khoa Quản trị

ĐT: 0236.3221.124

Facebook

Bùi Văn Viễn 0908.960.123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Tâm 01229.429.846 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu Vân 0914.010.444  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Bích Hằng 0983.290.584 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

Khoa QTKD Du lịch

Facebook

Đặng Thị Kim Thoa 0975.443.788 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hà Kim Dung 0905.097.957 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9

Khoa Điều dưỡng

ĐT: 0236.3826.551

Facebook

Trần Thị Minh Diễm 0965.655.657 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Ngọc Lực 0905.143.267  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Kim Cúc 0905.145.799 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thanh Bình 0905.111.533 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Hiếu 0905.278.158 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10

Khoa CN Thực phẩm - Sinh học

ĐT: 0236.3828.558

Facebook

Nguyễn Phước Minh   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Phúc Hồng Trang   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Việt Hải   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh