Liên hệ Trường Đại học Đông Á

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

ĐT: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332

Website: www.donga.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban tư vấn tuyển sinh

TT Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail
1

Phòng tuyển sinh

ĐT: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332
Facebook

Ngô Thế Anh Tuấn 0901.955.855
0989.500.668
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Tuấn 0913.498.067 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thị Công 0904.546.300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

Khoa CNKT Điện - Điện tử

ĐT: 0236.3828.559
Facebook

Nguyễn Lê Hoàng 0983.743.721 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Viết Vĩnh 0903.522.967 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hữu Thị Vân 0905.811.077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3

Khoa Ngoại ngữ

ĐT: 0236.3828.554
Facebook

Nguyễn Ngọc Hà 0973.112.207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Tú Ngân 01287544568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4

Khoa Tài chính - Kế toán

ĐT: 0236.3828.552
Facebook

Trương Văn Trí 0934.001.336 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Nhung 01669.152.383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

Khoa CNKT Xây dựng

ĐT: 0236.3828.557
Facebook

Lương Vĩnh Phú 0905.300.022 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Viết Chính 0983.383.433 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Ngọc Thành 0905.177.299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6

Khoa Công nghệ thông tin

ĐT: 0236.3828.556
Facebook

Đỗ Văn Tuấn 0914.309.633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quốc Vương 0935.668.219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Thị Hoài An 0916.547.579 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7

Khoa Quản trị

ĐT: 0236.3221.124
Facebook

Bùi Văn Viễn 0908.960.123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Tâm 01229.429.846 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Kim Tuyết 0905.570.186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

Khoa Du lịch

ĐT: 0236.3519.929
Facebook

Đặng Thị Kim Thoa 0975.443.788 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9

Khoa Y

ĐT: 0236.3826.551
Facebook

Nguyễn Thị Kim Cúc 0905.145.799 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10

Khoa CN Thực phẩm - Sinh học

ĐT: 0236.3828.558
Facebook

Nguyễn Phước Minh 0947.073.637 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Phúc Hồng Trang 0901.957.207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Việt Hải 0934.319.932 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11

Khoa Luật

Facebook

Lê Thị Thanh Lai 0909.573.139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hà 0988.809.747 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Hồng Phước 01202.499.954 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh