Hướng dẫn lập hồ sơ

Đại học Đông Á tuyển sinh Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh 2017 - Để chuẩn bị tốt cho kì thi Nhà trường hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự thi như sau:

Chi tiết

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển Văn bằng 2 - Hệ chính quy

Chi tiết

Mẫu phiếu đăng ký dự thi Liên thông TC/CĐ lên Đại học - Hệ chính quy

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh