Học bổng - Học phí

Trường Đại học Đông Á thông báo danh mục học phí hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017. 

Chi tiết

Nhằm khích lệ tài năng trẻ, cũng như hỗ trợ và chia sẻ khó khăn cùng phụ huynh trong kỳ đầu nhập học; Nhà trường ban hành chính sách học bổng (HB) khuyến học và khuyến tài Hoa Anh Đào dành cho Sinh viên (SV) nhập học vào các ngành trình độ Đại học hệ chính quy theo hướng chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017 như sau:

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh