Học bổng - Học phí

Nhằm khích lệ tài năng trẻ, cũng như hỗ trợ và chia sẻ khó khăn nhất là Sinh viên (SV) có gia đình ở 04 tỉnh Miền Trung bị ô nhiễm môi trường biển trong những năm qua. Nhà trường ưu tiên dành cấp học bổng (HB) khuyến học Hoa Anh Đào cho SV có hộ khẩu tại các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh theo học các ngành, chuyên ngành trình độ Đại học hệ chính quy khóa học 2017 – 2021 như sau:

Chi tiết

Nhằm khích lệ tài năng trẻ, cũng như hỗ trợ và chia sẻ khó khăn cùng phụ huynh trong kỳ đầu nhập học; Nhà trường ưu tiên dành cấp học bổng (HB) khuyến học Hoa Anh Đào dành cho Tân Sinh viên (SV) nhập học vào 10 ngành và chuyên ngành trình độ Đại học hệ chính quy khóa học 2017 - 2021 như sau:

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á thông báo danh mục học phí hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017. 

Chi tiết

Nhằm khích lệ tài năng trẻ, cũng như hỗ trợ và chia sẻ khó khăn cùng phụ huynh trong kỳ đầu nhập học; Nhà trường ban hành chính sách học bổng (HB) khuyến học và khuyến tài Hoa Anh Đào dành cho Sinh viên (SV) nhập học vào các ngành trình độ Đại học hệ chính quy theo hướng chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017 như sau:

Chi tiết

Nhằm khích lệ tài năng trẻ, cũng như hỗ trợ và chia sẻ khó khăn cùng phụ huynh trong kỳ đầu nhập học; Nhà trường ban hành chính sách học bổng (HB) khuyến học và khuyến tài Hoa Anh Đào dành cho Sinh viên (SV) nhập học vào 39 ngành và chuyên ngành trình độ Đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh