Văn bằng 2 - Ngắn hạn - VLVH

Căn cứ theo Thông báo số 136 ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình Đại học Bằng thứ hai hệ chính quy năm 2018 gồm các ngành như sau:

1. Công nghệ KT xây dựng 

2. Công nghệ KT Điện- Điện tử

3. Kế toán

4. Quản trị kinh doanh

5. Tài chính ngân hàng

6. Ngôn Ngữ Anh

Xem thêm: thông báo tuyển sinh đại học bằng 2 năm 2017

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh