Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 01:51

Chương trình đào tạo trình độ Th.S Quản trị Kinh doanh

Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

Chương trình đào tạo luôn được cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, bối cảnh xã hội. Với nhiều kiến thức, kỹ năng được học từ chương trình, người học sẽ nắm bắt cơ hội của tương lai và thăng tiến trong nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực liên quan.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 66 tín chỉ (TC), gồm có 9 TC khối kiến thức chung và 57 TC kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, có lồng ghép 7 chuyên đề doanh nghiệp.

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối kiến thức Kiến thức bắt buộc Kiến thức tự chọn Tổng
Khối kiến thức chung      
Triết học 4   4
Tiếng Anh 5   5
Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành      
Kiến thức cơ sở 9 8 17
Kiến thức chuyên ngành 18 12 30
Luận văn tốt nghiệp 10   10
Tổng khối lượng 46 20 66

2. Danh mục học phần và phân bố thời lượng

TT Mã số học phần Tên học phần Khối lượng tín chỉ
Tổng số LT TH, TN
Khối kiến thức chung 9 6 3
1 TQ_501 Triết học 4 3 1
2 TQ_502 Tiếng Anh 5 3 2
 Khối kiến thức cơ sở ngành  17  10  7
Các học phần bắt buộc  9  6  3
3 TQ_503 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 2 1
4 TQ_504 Kinh tế lượng nâng cao 3 2 1
5 TQ_505 Quản trị Marketing(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
Các học phần tự chọn (04 học phần)  8  4  4
6 TQ_506 Thống kê kinh doanh 2 1 1
7 TQ_507 Kinh doanh quốc tế 2 1 1
8 TQ_508 Nghiên cứu marketing(có chuyên đề doanh nghiệp) 2 1 1
9 TQ_509 Đạo đức kinh doanh 2 1 1
10 TQ_510 Quản trị thương hiệu(có chuyên đề doanh nghiệp) 2 1 1
11 TQ_511 Kế toán quản trị 2 1 1
 Khối kiến thức chuyên ngành  30  20  10
Các học phần bắt buộc  18  12  6
12 TQ_512 Quản trị sản xuất(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
13 TQ_513 Quản trị chiến lược 3 2 1
14 TQ_514 Quản trị nguồn nhân lực 3 2 1
15 TQ_515 Quản trị tài chính(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
16 TQ_516 Quản trị chất lượng 3 2 1
17 TQ_517 Quản trị chuỗi cung ứng 3 2 1
Các học phần tự chọn (04 học phần)  12  8  4
18 TQ_518 Quản trị dự án(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
19 TQ_519 Hành vi tổ chức 3 2 1
20 TQ_520 Hệ thống thông tin quản lý 3 2 1
21 TQ_521 Chiến lược kinh doanh toàn cầu(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
22 TQ_522 Quản trị rủi ro 3 2 1
23 TQ_523 Nghệ thuật lãnh đạo 3 2 1
24 TQ_524 Luận văn 10   10
Tổng cộng 66 35 31

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

TT  Tên học phần Tổng số tín chỉ Phân bố tín chỉ
LT TH
HỌC KỲ I  19 12 7
1 Triết học 4 3 1
2 Tiếng Anh 2 1 1
3 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 2 1
4 Thống kê kinh doanh 2 1 1
5 Kinh doanh quốc tế 2 1 1
6 Kinh tế lượng nâng cao 3 2 1
7 Quản trị nguồn nhân lực 3 2 1
HỌC KỲ II  19  12  7
8 Tiếng Anh 3 2 1
9 Quản trị Marketing(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
10 Quản trị thương hiệu(có chuyên đề doanh nghiệp) 2 1 1
11 Quản trị tài chính(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
12 Quản trị chiến lược 3 2 1
13 Kế toán quản trị 2 1 1
14 Quản trị dự án(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
HỌC KỲ III   18  12  6
15 Quản trị sản xuất(có chuyên đề doanh nghiệp) 3 2 1
16 Quản trị chất lượng 3 2 1
17 Hành vi tổ chức 3 2 1
18 Quản trị chuỗi cung ứng 3 2 1
19 Quản trị rủi ro 3 2 1
20 Nghệ thuật lãnh đạo 3 2 1
HỌC KỲ IV  10   10
21 Luận văn 10   10
Tổng  66  35  31

* Trình độ Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BU-LATS Khung Châu Âu
3/6 (Khung VN) 4.5 450   PBT 133   CBT   45   iBT 450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1

 Xem thêm: Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 2017

--------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: http://tuyensinh.donga.edu.vn;

Trung tâm Tuyển sinh - Phòng 204 - Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.351.9991 – 0236.351.9929  - Hotline: 0901.955.855–0989.500.668

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy). Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30.

Đọc 637 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh