Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 01:51

Chương trình đào tạo trình độ Th.S Quản trị Kinh doanh

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Chương trình đào tạo luôn được cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, bối cảnh xã hội. Với nhiều kiến thức, kỹ năng được học từ chương trình, người học sẽ nắm bắt cơ hội của tương lai và thăng tiến trong nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực liên quan.

 

 

III/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 66 tín chỉ (TC), gồm có 9 TC khối kiến thức chung và 57 TC kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, có lồng ghép 7 chuyên đề doanh nghiệp.

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối kiến thức

 Kiến thức bắt buộc

 Kiến thức tự chọn

 Tổng

  Khối kiến thức chung

 

 

 

Triết học

4

 

4

Tiếng Anh

5

 

5

  Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

Kiến thức cơ sở

9

8

17

Kiến thức chuyên ngành

18

12

30

Luận văn tốt nghiệp

10

 

10

 Tổng khối lượng

 46

 20

 66

2. Danh mục học phần và phân bố thời lượng

 

 TT

 Mã số học phần

 Tên học phần

 Khối lượng tín chỉ

 Phần chữ

 Phần số

 Tổng số

 LT

 TH, TN

  Khối kiến thức chung

 9

 6

 3

1

TQ_501

Triết học

4

3

1

2

TQ_502

Tiếng Anh

5

3

2

  Khối kiến thức cơ sở ngành

 17

 10

 7

Các học phần bắt buộc

 9

 6

 3

3

TQ_503

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

2

1

4

TQ_504

Kinh tế lượng nâng cao

3

2

1

5

TQ_505

Quản trị Marketing(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

Các học phần tự chọn (04 học phần)

 8

 4

 4

6

TQ_506

Thống kê kinh doanh

2

1

1

7

TQ_507

Kinh doanh quốc tế

2

1

1

8

TQ_508

Nghiên cứu marketing(có chuyên đề doanh nghiệp)

2

1

1

9

TQ_509

Đạo đức kinh doanh

2

1

1

10

TQ_510

Quản trị thương hiệu(có chuyên đề doanh nghiệp)

2

1

1

11

TQ_511

Kế toán quản trị

2

1

1

  Khối kiến thức chuyên ngành

 30

 20

 10

Các học phần bắt buộc

 18

 12

 6

12

TQ_512

Quản trị sản xuất(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

13

TQ_513

Quản trị chiến lược

3

2

1

14

TQ_514

Quản trị nguồn nhân lực

3

2

1

15

TQ_515

Quản trị tài chính(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

16

TQ_516

Quản trị chất lượng

3

2

1

17

TQ_517

Quản trị chuỗi cung ứng

3

2

1

Các học phần tự chọn (04 học phần)

 12

 8

 4

18

TQ_518

Quản trị dự án(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

19

TQ_519

Hành vi tổ chức

3

2

1

20

TQ_520

Hệ thống thông tin quản lý

3

2

1

21

TQ_521

Chiến lược kinh doanh toàn cầu(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

22

TQ_522

Quản trị rủi ro

3

2

1

23

  TQ_523

Nghệ thuật lãnh đạo

3

2

1

 24

   TQ_524

 Luận văn

 10

  

 10

 Tổng cộng

 66

 35

 31

 

 

 

 

 

 

 

IV/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 

 TT

 Tên học phần

 Tổng số tín chỉ

 Phân bố tín chỉ

 LT

 TH,

 HỌC KỲ I 

 19

 12

 7

1

Triết học

4

3

1

2

Tiếng Anh

2

1

1

3

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

2

1

4

Thống kê kinh doanh

2

1

1

5

Kinh doanh quốc tế

2

1

1

6

Kinh tế lượng nâng cao

3

2

1

7

Quản trị nguồn nhân lực

3

2

1

 HỌC KỲ II 

 19

 12

 7

8

 Tiếng Anh

3

2

1

9

Quản trị Marketing(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

10

Quản trị thương hiệu(có chuyên đề doanh nghiệp)

2

1

1

11

Quản trị tài chính(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

12

Quản trị chiến lược

3

2

1

13

Kế toán quản trị

2

1

1

14

Quản trị dự án(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

 HỌC KỲ III 

 18

 12

 6

15

Quản trị sản xuất(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

16

Quản trị chất lượng

3

2

1

17

Hành vi tổ chức

3

2

1

18

Quản trị chuỗi cung ứng

3

2

1

19

Quản trị rủi ro

3

2

1

20

Nghệ thuật lãnh đạo

3

2

1

  

 HỌC KỲ IV 

 10

  

 10

21

Luận văn

10

 

10

 Tổng

 66

 35

 31


  * Trình độ Tiếng Anh:

 

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BU-LATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

 

 Xem thêm: Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 2017

----

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Website: http://tuyensinh.donga.edu.vn;

- Trung tâm Tuyển sinh - Phòng 204 - Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.351.9991 – 0236.351.9929  - Hotline: 0901.955.855–0989.500.668

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy). Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30./.

Đọc 105 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh