Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Sau Đại học

Chương trình đào tạo luôn được cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, bối cảnh xã hội. Với nhiều kiến thức, kỹ năng được học từ chương trình, người học sẽ nắm bắt cơ hội của tương lai và thăng tiến trong nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực liên quan.

Chi tiết

* Đại học Đông Á chính thức tuyển sinh và đào tạo chương trình MBA liên kết với ĐH Benedictine, Hoa Kỳ từ tháng 8/2017.

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh