Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Sau Đại học

* Đại học Đông Á chính thức tuyển sinh và đào tạo chương trình MBA liên kết với ĐH Benedictine, Hoa Kỳ từ tháng 8/2017.

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh