Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Mã chuyên ngành : 5251010201

1.   Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phù hợp chuyên ngành đào tạo;
 • Vận dụng được các kiến thức đã học một cách sáng tạo để giải quyết các công việc của người Kỹ sư Xây dựng trong thực tế sản xuất;
 • Có năng lực phân tích, thiết kế qui trình thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp trên các công trường và trong các cơ quan, xí nghiệp thi công xây lắp;
 • Có năng lực thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp cấp 2.
 • Có khả năng lập dự toán tổng hợp, tiên lượng vật liệu, máy móc và nhân công cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Lập hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình sau khi xây dựng xong.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

KỸ NĂNG CHUẨN ĐẦU RA
Ngoại ngữ
 • Khả năng tiếng Anh tương đương TOEIC ≥ 450.
 • Sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, đọc, hiểu tài liệu chuyên môn để phục vụ cho giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học.
Quản lý công việc
 • Thiết lập được các mục tiêu, lịch công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, sơ kết, và tổng kết.
 • Lập được kế hoạch triển khai công việc giao.
 • Xây dựng và cải tiến được quy trình quản lý công việc.
 • Viết được các sơ kết, tổng kết công việc.
Phương pháp Nghiên cứu khoa học
 • Biết thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng.
 • Có khả năng thiết kế biểu mẫu thu thập số liệu và phương pháp thu thập số liệu.
 • Có khả năng xử lý số liệu và đưa ra các kết luận về các vấn đề liên quan đến đề tại nghiên cứu.

2.2.   Về nghề nghiệp

Có đủ năng lực thực hiện được:

 • Đọc hiểu được bản vẽ kiến trúc, kết cấu và bản vẽ thiết kế thi công, các bản vẽ cơ điện.
 • Thiết kế kết cấu nền móng và phần bên trên của công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 2 (9 tầng).
 • Lập được dự toán công trình xây dựng cấp 2 (9 tầng).
 • Khai triển được bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing).
 • Giám sát các tổ đội triển khai thi công từ bản vẽ ra thực tế đúng theo thiết kế và tiêu chuẩn về kĩ thuật.
 • Lập được bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng.
 • Lập được tiến độ thi công xây dựng.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THĂNG TIẾN SAU 3 NĂM
 • Kỹ sư kĩ thuật thi công của nhà thầu.
 • Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu và lập dự toán.
 • Kỹ sư khối lượng (QS).
 • Kỹ sư quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Kỹ sư khai triển bản vẽ thi công (shop drawing).
 • Kỹ sư tư vấn giám sát viên.
 • Kỹ sư kĩ thuật của Ban QLDA.
 • Trưởng nhóm kỹ sư giám sát, khối lượng, khai triển shop drawing.
 • Kỹ sư chủ trì thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô cấp 2 (9 tầng).

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn là 1.5 năm gồm 3 học kỳ. Trong học kỳ 3 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp để làm đồ án tốt nghiệp.

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
Kiến thức đại cương - Toán xác suất và thống kê - Toán chuyên ngành  
Kiến thức cơ sở ngành - Sức bền vật liệu 2 - Thủy lực cơ sở
- Cơ học kết cấu 2
 
Kiến thức chuyên ngành - Kiến trúc CN
- Kết cấu BTCT 2
- Đồ án BTCT 2
- Triển khai bản vẽ xây dựng
- Qui hoạch ĐT
- Kỹ thuật thi công 2
- Bê tông dự ứng lực
- Môi trường trong xây dựng
- Môi trường trong xây dựng
- Kết cấu thép 2
- Quản trị dự án đầu tư XD cơ bản
- Cấp thoát nước
- Công trình trên nền đất yếu
- Đồ án Kết cấu thép
- TH lập hồ sơ đấu thầu
- Tổ chức thi công
- Nhà nhiều tầng
- Đồ án tổ chức thi công
- Kết cấu tháp trụ
Kỹ năng mềm - Quản lý công việc - PP NCKH  
Thực tập TN cuối khóa (vào HK 3)     - TTTN (3 tháng)
- Đồ án TN
Anh văn (Trung tâm) - English 4 - Hunting job  

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Kỹ sư xây dựng DD - CN.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC ≥ 450 điểm hoặc tương đương.
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Chứng nhận sản phẩm Nghiên cứu khoa học.
 • Chứng nhận của nhà trường tham gia tích cực 1 trong các hoạt động cộng đồng: nhân đạo, môi trường, giúp đỡ người mù, thanh niên tình nguyện,…

 

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh