Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Mã ngành: 5251010201

1.   Mục tiêu đào tạo

Có đủ năng lực thực hiện được:

 • Đọc hiểu được bản vẽ kiến trúc, kết cấu và bản vẽ thiết kế thi công, các bản vẽ cơ điện.
 • Thiết kế kết cấu nền móng và phần bên trên của công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 2 (9 tầng).
 • Lập được dự toán công trình xây dựng cấp 2 (9 tầng).
 • Khai triển được bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing).
 • Giám sát các tổ đội triển khai thi công từ bản vẽ ra thực tế đúng theo thiết kế và tiêu chuẩn về kĩ thuật.
 • Lập được bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng.
 • Lập được tiến độ thi công xây dựng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kỹ sư kĩ thuật thi công của nhà thầu.
 • Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu và lập dự toán.
 • Kỹ sư khối lượng (QS).
 • Kỹ sư quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Kỹ sư khai triển bản vẽ thi công (shop drawing).
 • Kỹ sư tư vấn giám sát viên.
 • Kỹ sư kĩ thuật của Ban QLDA.
 • Trưởng nhóm kỹ sư giám sát, khối lượng, khai triển shop drawing.
 • Kỹ sư chủ trì thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô cấp 2 (9 tầng).

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
    Sức bền vật liệu 2  
  Thủy lực cơ sở
  Cơ học kết cấu 2
  Kiến trúc CN
  Kết cấu BTCT 2
  Đồ án BTCT 2
  Triển khai bản vẽ xây dựng
  Qui hoạch ĐT
  Kỹ thuật thi công 2
  Bê tông dự ứng lực
  Môi trường trong xây dựng
  Kết cấu thép 2
  Quản trị dự án đầu tư XD cơ bản
  Cấp thoát nước
  Công trình trên nền đất yếu
  Đồ án Kết cấu thép
  TH lập hồ sơ đấu thầu
  Tổ chức thi công
  Nhà nhiều tầng
  Đồ án tổ chức thi công
  Kết cấu tháp trụ

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh