CNKT Xây dựng

Mã ngành: 510103

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Biết cách lập các bảng tiến độ thi công cho từng công đoạn của công trình và toàn bộ một công trình đường ô tô, cầu đường bộ.
 • Biết cách đề xuất và so sánh các phương án thi công để chọn phương án hợp lý và kinh tế nhất cho các công trình đường, cầu, bao gồm kết cấu hạ bộ và kết cấu thượng bộ.
 • Biết cách lập dự toán xây dựng cho các công trình đường, cầu đường bộ.
 • Nắm vững các biện pháp kỹ thuật thi công từ đơn giản đến phức tạp.
 • Biết cách kiểm tra, giám sát các hạng mục thi công trên đường.
 • Biết cách lập một hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình cầu, đường sau khi thi công xong.
 • Biết cách giải quyết những v/đ nảy sinh trong quá trình thi công đường ô tô và các công trình trên đường như cống qua đường, tường chắn, mái taluy, kè, cầu bản...; thi công cầu, như vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công móng mố trụ cầu, thi công kết cấu nhịp.
 • Biết cách lập dự án đầu tư xây dựng các công trình cầu đường từ khâu lập dự án, thông qua chủ đầu tư phê duyệt và triển khai thực hiện.
 • Biết các thủ tục và trình tự tổ chức đấu thầu xây dựng công trình.
 • Trên cơ sở kinh nghiệm nhiều năm chỉ đạo thi công, người kỹ sư xây dựng cầu đường có thể tự mình thành lập các công ty tư nhân về Tư vấn đầu tư. Các công ty Thi công xây lắp các công trình giao thông

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kỹ sư thiết kế làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế giao thông.
 • Kỹ sư chỉ đạo thi công công trình xây dựng giao thông.
 • Chuyên viên dự toán.
 • Kỹ sư giám sát thi công.
 • Giữ các vị trí quản lý, điều hành thi công như đội trưởng thi công, chỉ huy trưởng công trường.
 • Công trình sư hay tổng công trình sư.
 • Giám đốc Công ty kinh doanh xây lắp, Tư vấn xây dựng (Công ty tư nhân).

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh