Quản trị văn phòng

Mã ngành : 51340406

1.   Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo đạt được mục tiêu cụ thể như sau: Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn Quản trị văn phòng; Nghiệp vụ thư ký; Văn thư-Lưu trữ theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

KỸ NĂNG CHUẨN ĐẦU RA
Tin học
 • Hoàn thành chương trình Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng trên MS Word, MS Exel, MS PP và internet.
 • Tốc độ soạn thảo văn bản trên máy tính đạt tối thiểu 35 từ/phút.
Ngoại ngữ
 • Khả năng tiếng Anh tương đương TOEIC ≥ 450.
 • Sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, đọc, hiểu tài liệu chuyên môn để phục vụ cho giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học.
Văn hóa tổ chức
 • Có trách nhiệm, độc lập, tính tự chủ trong hoàn thành công việc được giao, xây dựng tổ chức.
 • Tuân thủ các quy chế, điều lệ, quy định trong trường học, cơ quan và trên công trường xây dựng.
 • Có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công việc.
Phương pháp học đại học
 • Chủ động trong lập kế hoạch học tập.
 • Quản lý hiệu quả thời gian học tập.
 • Có khả năng tìm kiếm, thu thập và đánh giá thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc của bản thân, tổ, lớp…
Kỹ năng viết
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản hành chính thông dụng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.Viết được các báo cáo công việc.
 • Có kỹ năng viết.
Giao tiếp thực hành
 • Vận dụng được kỹ năng nghe, nói hiệu quả trong học tập và làm việc.
 • Trình bày một cách tự tin, rõ ràng và rành mạch trước đám đông, cộng đồng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt có hiệu quả (đối với đồng nghiệp, công dân và đối tác).
Quản lý công việc
 • Thiết lập được các mục tiêu và lịch công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, sơ kết, và tổng kết.
 • Lập được kế hoạch triển khai công việc được giao.
 • Xây dựng và cải tiến được quy trình quản lý công việc.
 • Viết được các sơ kết, tổng kết công việc.
Làm việc nhóm
 • Chủ động gia nhập được vào các nhóm xã hội, nhóm học tập và nhóm công việc theo ngành nghề.
 • Thiết lập được mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm và lập kế hoạch, phân công công tác, triển khai, kiểm soát công việc trong nhóm.
 • Đánh giá được hiệu quả công việc của từng thành viên và của cả nhóm.
 • Giải quyết được những xung đột,mâu thuẩn của nhóm.
 • Tổ chức buổi họp và điều khiển buổi họp.
Phương pháp Nghiên cứu khoa học
 • Biết thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn phòng.
 • Có khả năng thiết kế các biểu mẫu để thu thập số liệu.
 • Có khả năng xử lý số liệu và đưa ra các kết luận về các vấn đề liên quan đến đề tại nghiên cứu.
Phỏng vấn và tìm việc làm
 • Biết cách xây dựng hồ sơ xin việc.
 • Biết các kỹ năng trả lời phỏng vấn tìm việc làm.

2.2.   Về nghề nghiệp

Quản trị văn phòng Nghiệp vụ thư ký Văn thư - Lưu trữ
 • Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lý và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Trực tiếp lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng như NETOFFICE, E-Office…
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.
 • Thực hiện các công việc của người thư ký hành chính trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thành thạo các nghiệp vụ: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, xử lý văn thư, sắp xếp-lưu trữ hồ sơ, tổ chức các chuyến công tác, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Access trong công việc tổng hợp số liệu, soạn thảo - trình bày văn bản, thư tín, quản lý cơ sở dữ liệu. Đánh máy nhanh, đúng kỹ thuật, đạt tốc độ tối thiểu 35 từ/phút.
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (như chào hỏi, xã giao, giới thiệu, tự giới thiệu, hướng dẫn chỉ đường …) và trong một số tình huống giao tiếp thuộc lĩnh vực chuyên môn để phụ giúp lãnh đạo.
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Chỉnh lý khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức các hoạt động văn phòng.
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THĂNG TIẾN SAU 3 NĂM

Sau khi ra trường sinh viên ngành QTVP có năng lực để trở thành Quản trị viên văn phòng, có thể đảm nhận hầu hết các công việc của văn phòng như:

 • Chánh văn phòng.
 • Trưởng phòng.
 • Chuyên viên văn thư.
 • Chuyên viên lưu trữ.
 • Trợ lý/Thư ký.
 • Cán bộ/Nhân viên hành chính, …..

Có thể làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hay đoàn thể nào trong xã hội.

Đồng thời, nếu có ngoại ngữ tốt, có thể được tuyển dụng vào làm việc tại khu vực/ bộ phận văn phòng của doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam.

Sau 3 năm làm việc, sinh viên ngành QTVP sẽ trở thành Quản trị viên văn phòng chuyên nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí trong văn phòng với các chức danh cao như:

 • Chánh/phó chánh văn phòng.
 • Chuyên viên chính văn thư.
 • Chuyên viên chính lưu trữ.
 • Chuyên viên hành chính, văn phòng.
 • Trưởng bộ phận quản lý nhân sự.
 • Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Nghiên cứu viên về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

Đồng thời, có thể đảm nhận các vị trí với các chức danh và vị trí quản lý của doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam như: Tổ chức - Cán bộ; Tham mưu - Tổng hợp; Quản trị công sở; Quan hệ quốc tế; …

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn là 1.5 năm gồm 3 học kỳ. Trong học kỳ 3 sinh viên thực tập và làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp.

Nội dung Năm 1 Năm 2
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
Kỹ năng và NCKH - Kỹ năng quản lý công việc - Phương pháp NCKH  
Kiến thức cơ sở ngành - TH văn bản tiếng Việt
- Tâm lý học quản lý
- Luật lao động
- Các lý thuyết quản trị
- Hành vi tổ chức
- Hệ thống QLCL trong công tác VP (ISO)
 
Kiến thức chuyên ngành - Công tác văn thư - lưu trữ trong cơ quan Đảng Đoàn
- Đề án văn thư, lưu trữ
- Lưu trữ tài liệu khoa học - kỹ thuật
- Lưu trữ tài liệu nghe - nhìn
- KT tổ chức và điều hành công sở
- Đề án Nghiệp vụ thư ký
- Quản trị chiến lược
- Quan hệ công chúng
- Văn hoá và đạo đức quản lý
- Đàm phán và quản trị xung đột
- Đề án QTVP
 
TH nghề nghiệp tại DN 2     - TTTN (2,5 tháng)
TTTN tại DN/Khoá luận TN     - ĐA/KL/Thi TN (2 tháng)
Anh văn (Trung tâm)   - Hunting job  

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Quản trị văn phòng.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC ≥ 450 điểm hoặc tương đương (B1).
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận sản phẩm Nghiên cứu khoa học.
 • Chứng nhận kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Chứng nhận của nhà trường tham gia tích cực 1 trong các hoạt động cộng đồng: nhân đạo, môi trường, giúp đỡ người mù, thanh niên tình nguyện,…

1 Nhận xét

 • Liên kết nhận xét Justasymn Chủ nhật, 24 Tháng 12 2017 14:18 đăng bởi Justasymn

  Osu Viagra Farmacia Kamagra Pilules [url=http://costofcial.com]cialis online[/url] Is Trimox And Amoxicillin The Same Levitra Fa Male Cialis Originale Kamagra Jelly Efectos Secundarios cialis price Precio Oficial Viagra En Farmacia Generics 4 U 40mg Tadalafil Canadian Pharmacy Norx Viagra Et De Dapoxetine http://costofcial.com - online pharmacy Cialis Generique Vente En France

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh