Quản trị nguồn nhân lực

Mã ngành: 340101

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Lựa chọn tốt các phương thức thâm nhập thị trường trong và ngoài nước đối với doanh nghiệp.
 • Có năng lực phân tích, đánh giá được môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp.
 • Phân tích được vai trò then chốt của nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Vận dụng hiệu quả các Quy định của Luật lao động, luật hành chính, luật công chức và các Luật liên quan khác (chế độ bảo hiểm an sinh xã hội, phúc lợi cho người lao động...).
 • Quản lý thực hiện các công tác hành chính văn phòng; soạn thảo văn bản chuyên môn (hợp đồng lao động, quyết định khen thưởng, điều động, bố trí, bổ nhiệm nhân sự…).
 • Xây dựng hệ thống các chức danh, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị phòng, ban, hội đồng, cá nhân trong đơn vị để tham mưu công tác phân công giao việc cho lãnh đạo. Tham mưu công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, phát triển trong hiện tại và lâu dài.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng (xác định nhu cầu nhân sự, phỏng vấn thực hiện bảng mô tả công việc cho từng vị trí công việc cụ thể lập bảng câu hỏi phỏng vấn, bố trí chuyên gia phỏng vấn, đánh giá kết quả phỏng vấn, đề xuất quyết định lựa chọn nhân sự cho tổ chức, doanh nghiệp…
 • Thực hiên công tác bố trí nhân sự, bổ nhiệm nhân sự thông qua việc xây dựng hệ thống chân dung, năng lực, trình độ, kỹ năng ở từng vị trí công việc để bố trí con người phù hợp phát huy hiệu quả.
 • Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng, động viên và phát triển nguồn nhân lực. Tham gia xây dựng văn hóa tổ chức và các quan hệ lao động trong môi trường làm việc. Từ đó, có biện pháp giải quyết các xung đột trong quan hệ lao động, các tình huống vi phạm quy định, kỷ luật lao động trong tổ chức.
 • Tham mưu xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Nhằm tác động tối đa đến thái độ và hành vi lao động của toàn thể lực lượng lao động đem lại hiệu quả lao động cao và chi phí sản xuất thấp cho Tổ chức hay Doanh nghiệp.
 • Tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả công việc hằng ngày, tuần, tháng, quý năm, chu kỳ theo loại hình công việc của tổ chức. Xây dựng được các tiêu chí đánh giá ở từng vị trí công việc. Ghi nhận sự tiến bộ trong công việc của nhân sự, đề xuất thăng tiến, lương thưởng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên nhân sự
 • Chuyên viên tuyển dụng
 • Chuyên viên lao đông tiền lương
 • Chuyên viên đào tạo bồi dưỡng
 • Chuyên viên đánh giá thành tích công tác
 • Nhân viên văn phòng
 • Trưởng (phó) Phòng Nhân sự
 • Giám đốc Nhân lực
 • Giám đốc điều hành
 • Trưởng phòng tổng hợp

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh