Điều dưỡng đa khoa

Mã ngành: 2030101

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp (y đức)
 • Tổ chức, lập kế hoạch, và thực hiện đầy đủ và thành thạo các quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh. Thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và cải thiện sức khỏe người bệnh. 
 • Thực hành bảo đảm sự an toàn, chất lượng chăm sóc toàn diện. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý được các nguy cơ có thể xảy ra. 
 • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, giao tiếp với người bệnh, người nhà và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với các nhóm chăm sóc sức khỏe. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe. 
 • Sử dụng thuốc hợp lý và an toàn. Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương, đề xuất biện pháp xử lý, phối hợp với thầy thuốc trong tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. 
 • Tham gia công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế. Xây dựng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng. Thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Điều dưỡng viênthực hiện thông thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số chuyên khoa.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đối với bệnh nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Tư vấn phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Điều dưỡng viên trưởng ca, trưởng nhóm, trưởng khoa, có khả năng tổ chức quản lý hoạt động trong hệ thống điều dưỡng, điều hành các hoạt động điều dưỡng tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, cơ sở.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Tiếp tục phát triển, hoàn thiện, thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: quản lý lãnh đạo điều dưỡng, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tin học trong công việc.
 • Tiếp tục rèn luyên nâng cao kỹ năng tay nghề điều dưỡng ở các chuyên khoa hệ ngoại, hệ nội, cấp cứu hồi sức.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu của xã hội.
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
 • Có thể tiếp tục học tập theo hệ thống thực hành như chuyên khoa I và chuyên khoa II điều dưỡng (Bộ Y tế VN).

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Điều dưỡng đa khoa MN34001 Điều dưỡng cơ sở 1
 • Thực hành thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hợp lý theo các chuyên ngành Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Cấp cứu và Chăm sóc tích cực.
MN34002 Điều dưỡng cơ sở 2
MN33003 Triệu chứng học Nội khoa
MN34004 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 (lý thuyết)
MN33006 Triệu chứng học Ngoại khoa
MN33005 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 (thực hành)
MN34007 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (lý thuyết)
MN33008 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (thực hành)
MN32009 Triệu chứng học Nhi khoa
MN32010 Chăm sóc sức khỏe trẻ em (lý thuyết)
MN32011 Chăm sóc sức khỏe trẻ em (thực hành)
MN31012 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (lý thuyết
MN31013 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (thực hành)
MN32014 Quản lý điều dưỡng
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng MN32015 Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (lý thuyết)
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch giáo dục tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho người dân trong cộng đồng.
MN31016 Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (thực hành)

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh