Công nghệ thông tin

Mã ngành: 52480201

1.   Mục tiêu đào tạo

Công nghệ phần mềm Quản trị mạng Thương mại điện tử
 • Có năng lực chuyên sâu về kỹ năng xử lý dữ liệu XML trong các vấn đề thực tế.
 • Có năng lực chuyên sâu về lập trình phân tán.
 • Có năng lực chuyên sâu hướng dịch vụ (SOA) và các thành phần của kiến trúc hướng dịch vụ.
 • Có năng lực chuyên sâu về xây dựng Web services và cách thức triển khai web services.
 • Có tư duy về suy luận logic , giải quyết vấn đề và khả năng lập lịch và tiên đoán.
 • Có tư duy để ứng dụng các thuật toán tìm kiếm vào bài toán cụ thể.
 • Có khả năng về Lập trình mã nguồn mở.
 • Có năng lực chuyên sâu về công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm.
 • Có năng lực về phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp.
 • Có năng lực về thiết lập các chính sách về quản trị, bảo mật, định tuyến.
 • Có năng lực để triển khai các công cụ trên máy chủ để giám sát, bảo đảm hệ thống mạng được an toàn và có hiệu suất tải cao.
 • Có năng lực để triển khai được hệ thống mạng không dây (Wifi) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Có năng lực để triển khai công nghệ mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức cho hệ thống mạng doanh nghiệp.
 • Có năng lực giám sát, đánh giá hiệu suất hoạt động của mạng và có các giải pháp thích hợp khi máy chủ, các thiết bị mạng có dấu hiệu hoặc bị tấn công.
 • Có năng lực phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử.
 • Có năng lực xây dựng các Website thương mại điện tử cho cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có khả năng thiết lập bảo mật đảm bảo hoạt động an toàn mạng, thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ thương mại điện tử.
 • Có năng lực quản trị hệ thống thương mại điện tử, có thể triển khai các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên lập trình ứng dụng.
 • Chuyên viên kiểm tra chất lượng phần mềm.
 • Chuyên gia phân tích nghiệp vụ.
 • Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống.
 • Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Chuyên viên quản lý dự án công nghệ phần mềm.
 • Chuyên viên quản trị mạng bao gồm: khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng; quản trị và thiết lập bảo mật mạng đảm bảo hoạt động an toàn, đánh giá hiệu suất mạng cho doanh nghiệp.
 • Chuyên viên phân tích hỗ trợ ra quyết định trong thương mại điện tử và kinh doanh điện tử.
 • Ngoài ra Kỹ sư công nghệ phần mềm còn có thể làm việc tốt ở các cơ sở ban ngành, trường học với vai trò là cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin.
 • Giữ các vị trí trưởng nhóm dự án công nghệ phần mềm.
 • Giữ các vị trí tổ trưởng, trưởng phòng quản trị mạng, trưởng phòng CNTT, CIO trong cơ quan doanh nghiệp.
 • Giữ các vị trí lãnh đạo bộ phận công nghệ thông tin, dự án phát triển hệ thống thông tin phục vụ kinh doanh thương mại điện tử.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin .
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu chuyển tiếp ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Công nghệ phần mềm   XML và ứng dụng
 • Có năng lực về phân tích và thiết kế cho các phần mềm nghiệp vụ.
 • Có năng lực về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu trong các phần mềm nghiệp vụ.
 • Có năng lực về lập trình các phần mềm nghiệp vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Có năng lực về lập trình Web trên các nền tảng đóng và mở.
 • Có năng lực phát triển các ứng dựa trên nền tảng công nghệ XML.
 • Có năng lực trong việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động.
 • Có năng lực tham gia vào công việc của dự án công nghệ phần mềm như: lập dự án phần mềm, xây dựng chi phí phần mềm, lập trình, kiểm thử, kiểm định chất lượng phần mềm,…
  Xây dựng dịch vụ mạng
  Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu
  Thực hành Lập trình mã nguồn mở
  Thực hành Lập trình di động
  Trí tuệ nhân tạo
  Công nghệ phần mềm
  Quản lý dự án phần mềm
  Đồ án chuyên ngành
  Thực tập tốt nghiệp
  Đồ án tốt nghiệp
Quản trị mạng   Thực hành Thiết kế mạng
 • Có năng lực về phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp.
 • Có năng lực về thiết lập các chính sách về quản trị, bảo mật, an ninh của hệ thống mạng cho cơ quan, doanh nghiệp.
  Thực hành Định tuyến và chuyển mạch
  Thực hành An ninh mạng
Thương mại điện tử   Thương mại điện tử
 • Có năng lực phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử.
 • Có năng lực xây dựng các Website thương mại điện tử cho cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có khả năng thiết lập bảo mật đảm bảo hoạt động an toàn mạng, thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ thương mại điện tử.
 • Có năng lực quản trị hệ thống thương mại điện tử, có thể triển khai các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh