Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Quản trị mạng và An ninh mạng

Mã ngành: 8020105

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Có năng lực phân tích, khảo sát, thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Có năng lực đánh giá, nhận định xu hướng công nghệ mạng để cài đặt, vận hành, quản trị và triên khai các công nghệ bảo mật cho hệ thống mạng.
 • Có năng lực trong việc phân tích trạng thái hoạt động của hệ thống để có những chính sách đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động an toàn và xuyên suốt.
 • Có năng lực về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
 • Có năng lực về lập trình Web trên các nền tảng đóng và mở.
 • Có năng lực trong việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống mạng.
 • Chuyên viên cài đặt và quản trị hệ thống mạng.
 • Chuyên viên triển khai, cấu hình thiết bị mạng.
 • Chuyên viên giám sát và bảo mật mạng.
 • Chuyên viên lập trình ứng dụng: khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng Web.
 • Ngoài ra cử nhân Quản trị mạng còn có thể làm việc tốt ở các cơ quan ban ngành, trường học với vai trò là cán bộ kỹ thuật quản trị mạng, cán bộ lập trình ứng dụng.
 • Trưởng nhóm thiết kế và thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Trưởng nhóm, trưởng phòng triển khai và quản trị hệ thống, dịch vụ mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Tổ trưởng, trưởng phòng CNTT, CIO trong cơ quan doanh nghiệp.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu chuyển tiếp ở trình độ Đại học, Thạc sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Mạng máy tính và truyền thông EI32263 Thiết kế mạng
 • Tháo, lắp hệ thống máy tính PC; Bảo trì, bảo dưỡng máy tính PC; Cài đặt, sữa chữa lỗi phần mềm ứng dụng và hệ điều hành máy tính PC, Labtop.
 • Bước đầu làm quen với cách tư duy, phân tích bài toán để lập trình cho máy tính giải quyết bài toán.
 • Biết cách làm việc nhóm, cộng tác nhóm trong học tập và làm việc; Lựa chọn cho mình một mô hình, phương pháp học tập phù hợp với bản thân.
 • Vững kiến thức nền tảng về mạng máy tính, địa chỉ mạng và các thiết bị mạng.
 • Thiết kế được hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Có đủ kiến thức, tự tin đọc và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành.
 • Cài đặt, vận hành các dịch vụ mạng trên Máy chủ Windows và Linux.
 • Cấu hình, định tuyến cho các thiết bị mạng: Switch, Router, ADSL; Triển khai các dịch vụ trên máy chủ và cấu hình thiết bị mạng có bảo mật và an toàn.
EI33049 Quản trị mạng Windows
EI33278 Quản trị mạng Linux
EI34265 Định tuyến và chuyển mạch
EB33155 Thương mại điện tử
EI33228 Bảo mật mạng
EI31281 Đồ án 1
Khối kiến thức chuyên ngành lựa chọn
EI33491 Mật mã học và ứng dụng
EI32280 Mạng không dây và di động
EI32492 Bảo mật Web
EI33493 An ninh cơ sở dữ liệu SQL
EI32494 Ứng phó sự cố mạng
An ninh mạng EI34488 Tấn công và phòng thủ mạng  
EI33489 Điều tra số
EI33490 Phân tích mã độc
Khối kiến thức chuyên ngành lựa chọn
EI33491 Mật mã học và ứng dụng
EI32280 Mạng không dây và di động
EI32492 Bảo mật Web
EI33493 An ninh cơ sở dữ liệu SQL
EI32494 Ứng phó sự cố mạng
Thiết kế và lập trình ứng dụng Web EI32259 Lập trình giao diện Web
 • Thu thập và phân tích yêu cầu khác hàng để xây dựng phần mềm.
 • Phân tích và thiết kế giải pháp xây dựng phần mềm.
 • Thiết kế giao diện và lập trình ứng dụng trên Web.
EI33257 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
EI34116 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
EI33092 Lập trình hướng đối tượng
EI32266 Thanh toán điện tử
EI31283 Đồ án 2
Khối kiến thức chuyên ngành lựa chọn (Chọn 1 trong 2 module sau đây)
  Module Web mã nguồn mở (PHP)
EI33269 Lập trình Web mã nguồn mở
EI33495 Lập trình Web mã nguồn mở nâng cao
  Module Web mã nguồn mở (Ruby)
EI33496 Lập trình Ruby
EI33497 Lập trình ruby nâng cao

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh