Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

QTKD Khách sạn - Nhà hàng

Mã ngành: 4010103

1.   Mục tiêu đào tạo 

  • Vận dụng được các Kỹ năng mềm vào hoạt động nghề nghiệp: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức hoạt náo, kỹ năng giao tiếp,…
  • Thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ trong du lịch: Nghiệp vụ Nhà hàng, Nghiệp vụ Lưu trú, Nghiệp vụ Lữ hành, Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch,…
  • Bước đầu hình thành các kỹ năng quản lý toàn diện đối với đơn vị kinh doanh du lịch và các kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ, trong quản lý hoạt động của DN, có kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh gía dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tự mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng về: Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh Khách sạn, Quản trị kinh doanh Lữ hành, Chăm sóc Khách hàng,… (Các kỹ năng này được rèn luyện tại trường và được thực hiện tại các chuỗi Khách sạn, Resort, Nhà hàng, Khu du lịch, Công ty Lữ hành,… mà nhà trường đang gắn kết).

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Ngành Du lịch là ngành kinh tế đầy tiềm năng, 100% SV ra trường đều có việc làm tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Thừa thiên Huế) và các Thành phố lớn. SV Ngành Quản trị Khách sạn sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị như sau:

  • Các Khách sạn, Nhà hàng;
  • Các Resort (Khu nghỉ mát);
  • Các Khu du lịch;
  • Các tàu du lịch;
  • Các cơ quan Quản lý Nhà nước về du lịch;
  • Các nhà khách của các cơ quan Nhà nước;
  • Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng…

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Nghề chính   Văn hóa ẩm thực  
  LT nghiệp vụ bàn
  TH nghiệp vụ bàn 1
  TH nghiệp vụ bàn 2
  Nghiệp vụ bar 1
  Nghiệp vụ bar 2
  NV Chế biến món ăn 1
  NV Chế biến món ăn 2
  Tổ chức sự kiện
  LT Nghiệp vụ Buồng
  TH Nghiệp vụ Buồng
  LT Nghiệp vụ Lễ tân
  TH Nghiệp vụ Lễ tân 1
  TH Nghiệp vụ Lễ tân 2
  Quản trị chất lượng dịch vụ
  Quản trị nguồn nhân lực
  Chăm sóc khách hàng
  QTKD khách sạn1
  Đề án

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh