Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Quản trị Hành chính - Văn thư

Mã ngành: 4040603

1.   Mục tiêu đào tạo 

Quản trị văn phòng Nghiệp vụ thư ký Văn thư - Lưu trữ
 • Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lý và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;
 • Trực tiếp lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ;
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng như NETOFFICE, E-Office…
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.
 • Thực hiện các công việc của người thư ký hành chính trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thành thạo các nghiệp vụ: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, xử lý văn thư, sắp xếp - lưu trữ hồ sơ, tổ chức các chuyến công tác, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Access trong công việc tổng hợp số liệu, soạn thảo - trình bày văn bản, thư tín, quản lý cơ sở dữ liệu. Đánh máy nhanh, đúng kỹ thuật, đạt tốc độ tối thiểu 35 từ/phút.
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (như chào hỏi, xã giao, giới thiệu, tự giới thiệu, hướng dẫn chỉ đường …) và trong một số tình huống giao tiếp thuộc lĩnh vực chuyên môn để phụ giúp lãnh đạo.
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Chỉnh lý khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức các hoạt động văn phòng.
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Cán bộ/Chuyên viên: Văn thư, Lưu trữ, Chuyên viên Nhân sự tổng hợp, chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự… làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp thuộc khu vực văn phòng
 • Thư kí/ trợ lí hành chính: Tại văn phòng của tất cả các cơ quan, DN, tổ chức; các chương trình, dự án
 • Chánh/phó Chánh VP: Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các DN, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác
 • Giảng viên: Tại các cơ sở đào tạo về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học
 • Nhà quản lý/ Nghiên cứu: viên về văn phòng, quản trị văn phòng tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học như Học viện hành chính, Chính trị…
 • Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/viện/cơ sở nghiên cứu về hành chính, văn phòng.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Nghề chính  HS32001 Lý luận và thực tiễn công tác văn thư  
 HS32002 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ
 HS32004 Công tác văn thư, lưu trữ trong các DN
 HS32006 Lưu trữ tài liệu khoa học - kỹ thuật
HS32007 Lưu trữ tài liệu nghe - nhìn
HS32003 Công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng Đoàn
HS33011 Lễ tân và nghi thức đối ngoại
HS34005 ĐA TH văn thư - lưu trữ
HS33010 Tổ chức sự kiện
HS34008 Nghiệp vụ thư ký
HS32009 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý
HS32013 HT quản lý chất lượng trong công tác VP (ISO)
HS32012 Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở
HS32017 Văn hoá và đạo đức quản lý
HB32018 Đàm phán và quản trị xung đột
HB32016 Quản trị chiến lược

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh