Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Quản trị chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành: 4010105

1.   Mục tiêu đào tạo

  • Có khả năng quản lý và tổ chức sản xuất một sản phẩm thực phẩm.
  • Có khả năng quản lý điều hành từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất của nhà máy.
  • Có khả năng đánh giá chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm của một cơ sở sản xuất thực phẩm.
  • Có khả năng kiểm định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thực phẩm.
  • Có khả năng sáng tạo, xây dựng sản phẩm mới dựa trên kiến thức đã học và thực tế trải nghiệm.
  • Có khả năng quảng bá và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho người khác

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Vì tính đa dạng của sản phẩm nhiều lĩnh vực ngành nghề và nhiều yêu cầu phát triển từ thấp đến cao hiện đại của các cấp từ địa phương đến Trung ương ở các cương vị công việc:

  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm;
  • Quản trị chất lượng và sản xuất;
  • Tiếp thị và phát triển sản phẩm;
  • Chủ DN.

3.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Chế biến và bảo quản thực phẩm   Công nghệ sản xuất bia, rượu và nước giải khát  
  Công nghệ chế biến thịt và thủy hải sản
  Công nghệ chế biến sữa
  Công nghệ chế biến và bảo quản rau quả
  Công nghệ chế biến Đường -Bánh kẹo
  Công nghệ chế biến chè, cà phê, Cacao
  Kỹ thuật bảo quản lạnh thực phẩm
  Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm
  Kỹ thuật sấy thực phẩm
  Công nghệ chế biến lương thực
  Công nghệ sau thu hoạch
Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm   Quản lý chất lượng thực phẩm  
  Kiểm định chất lượng thực phẩm
  Phụ gia thực phẩm
  Kỹ thuật phân tích thực phẩm
  Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
  Kỹ thuật bao bì thực phẩm
  Vệ sinh và an toàn thực phẩm
  Độc tố học và an toàn thực phẩm
  Lương thực thực phẩm trong phòng chống ung thư
Thực phẩm sinh học   Các phương pháp phân tích thực phẩm lên men  
  Công nghệ sinh học thực phẩm
  Công nghệ thực phẩm truyền thống
  Thực phẩm chức năng
  Sản xuất và bảo quản nấm
  Ứng dụng enzym trong công nghệ thực phẩm
Phát triển sản phẩm   Phương pháp phát triển sản phẩm mới  
  Sấy hồng ngoại
  Sấy thăng hoa
  Sản xuất và bảo quản vi sinh vật ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh