Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Giới thiệu ngành Quản trị văn phòng (Office management)

* Đội ngũ Giảng viên

Khoa Quản trị hiện có 23 giáo viên cơ hữu. Trong đó có 04 Tiến sĩ từ Mỹ, Thái Lan,  Philippines, Việt Nam và 19 Thạc sĩ từ Pháp, Đài Loan,Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm quản lý tại các DN hàng đầu.

Các GVTG đều là các giảng viên uy tín của các trường đại học danh tiếng, các cán bộ nghiên cứu của các Viện nghiên cứu, các Giám đốc DN giàu kinh nghiệm đến từ các DN thương hiệu trong và ngoài nước.

* SV được thực hành tại phòng thực hành của Nhà trường và các cơ quan, DN liên kết đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Trực tiếp tham gia soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lí và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lí hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;

- Trực tiếp lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc của cơ quan;

- Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lí và sử dụng con dấu của cơ quan;

- Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lí và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ;

- Tham gia tổ chức các hoạt động văn phòng, tổ chức các sự kiện: Hội nghị, hội thảo, lễ hội;…..

- Tham gia nghiên cứu công tác quản trị nhân sự, quản lí cơ sở vật chất, quản lí tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lí;

-  Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo;

- Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng;

- Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng như NETOFFICE, E-Office;…

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.

 

 1.   Mục tiêu đào tạo

Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn Quản trị văn phòng; Nghiệp vụ thư ký; Văn thư-Lưu trữ theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức

 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về khoa học quản lý, hành chính, tâm lý quản lý, văn hoá tổ chức, lý thuyết quản trị văn phòng, thông tin trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.
 • Hiểu và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết quản trị, khoa học tổ chức, tổ chức văn phòng, tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ, đạo đức công vụ trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.
 • Nhớ, hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.
 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo cơ quan.
 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về văn hoá công sở, quản lý cơ sở vật chất, quản trị nhân sự, tổ chức hội họp, lễ tân.
 • Hiểu và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ của thư kí văn phòng.
 • Hiểu và triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác văn phòng.
 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về giao tiếp, thuyết trình, thu thập và xử lý thông tin, tổ chức công việc, tổ chức làm việc nhóm, quản lý xung đột, quản lý thời gian và sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức vào thực tiễn công việc; thu thập và xử lý thông tin từ thực tiễn; biết vận dụng lý luận để phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thực tiễn nghề nghiệp.

2.2 Kỹ năng nghề nghiệp

Ngoài giờ học lý thuyết trên giảng đường, hơn 30% thời lượng chương trình, SV được học trong các phòng thực hành ảo, mô phỏng thực tế và thực hành tại doanh nghiệp theo từng module nghề.

Vào năm thứ 3, thứ 4, SV sẽ thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa thông tin và du lịch, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở khoa học và công nghệ; Trung tâm lưu trữ thành phố Đà Nẵng, UBND các cấp, …

Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ thư ký

Văn thư - Lưu trữ

 • Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lý và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;
 • Trực tiếp lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ;
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng như NETOFFICE, E-Office…
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.
 • Thực hiện các công việc của người thư ký hành chính trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thành thạo các nghiệp vụ: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, xử lý văn thư, sắp xếp - lưu trữ hồ sơ, tổ chức các chuyến công tác, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Access trong công việc tổng hợp số liệu, soạn thảo - trình bày văn bản, thư tín, quản lý cơ sở dữ liệu. Đánh máy nhanh, đúng kỹ thuật, đạt tốc độ tối thiểu 35 từ/phút.
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (như chào hỏi, xã giao, giới thiệu, tự giới thiệu, hướng dẫn chỉ đường …) và trong một số tình huống giao tiếp thuộc lĩnh vực chuyên môn để phụ giúp lãnh đạo.
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Chỉnh lý khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức các hoạt động văn phòng.
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phò

2.3 Cơ hội cho SV ngành Quản trị văn phòng và việc làm

2.3.1 Cơ hội cho SV QTVP

 • SV được tạo cơ hội tối đa để thể hiện và phát triển bản thân thông qua các chương trình đào tạo thực nghiệm tại các cơ quan, tổ chức và DN được liên kết  đào tạo
 • SV được tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học, toạ đàm… được trực tiếp giao lưu, trao đổi học thuật cùng các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên viên đầu ngành
 • Được tham gia vào mọi hoạt động ngoại khóa: tham quan, khảo sát thực tế tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia, Chi cục Văn thư – Lưu trữ các tỉnh, thành….
 • Tham gia hoạt động phát triển nguồn nhân lực cộng đồng:  Tham gia nghiên cứu khoa học của SV, tham gia các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của các Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization - ILO), Phòng Thương Mại & Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry –VCCI)
 • Được bồi dưỡng trình độ và hội nhập trong các chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi SV quốc tế
 • Được đào tạo kĩ năng chuyên môn cơ bản
 • Được đào tạo các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
 • SV được đào tạo các kỹ năng quản lý.
 1. 3.2. Cơ hội việc làm

Những vị trí công tác người học ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

- Cán bộ/Chuyên viên: Văn thư, Lưu trữ, Chuyên viên Nhân sự tổng hợp, chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự…làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp thuộc khu vực văn phòng

- Thư kí/ trợ lí hành chính: Tại văn phòng của tất cả các cơ quan, DN, tổ chức; các chương trình, dự án

- Chánh/phó Chánh VP: Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các DN, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác

- Giảng viên: Tại các cơ sở đào tạo về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học

- Nhà quản lý/ Nghiên cứu: viên về văn phòng, quản trị văn phòng tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học như Học viện hành chính, Chính trị…

- Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/viện/cơ sở nghiên cứu về hành chính, văn phòng.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyêt

3. Chương trình đào tạo

(Bảng 1)

4. Bằng cấp

 • Bằng Cử nhân Quản trị văn phòng
 • Chứng chỉ GDTC, GDQP
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng
 • Chứng chỉ KTVTH chuyên ngành
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (nếu có)

 

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh